İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

01.04.2016 MECLİS GÜNDEMİ

01.04.2016 MECLİS GÜNDEMİ

01.04.2016

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.04.2016 CUMA GÜNÜ SAAT 18.00’DE

YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

1.Zabıt Özetinin okunması.

2.5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesine istinaden yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oyla 1 adet Meclis I. Başkan Vekili ve 1 adet Meclis II. Başkan Vekilinin seçilmesi.

3.5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesine istinaden yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oyla 2 adet Katip Üyenin seçilmesi.

4.5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesine istinaden, gizli oyla belediye encümenine 3 üyenin seçilmesi.

5.5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesince seçilen İhtisas Komisyonu Üyelerinin 1 yıllık sürelerini tamamlamış olduğundan ihtisas komisyonlarının yeniden oluşturulması ve üyelerinin belirlenmesi.

6.2015 yılına ait faaliyet raporunun görüşülmesi.  

7.Denetim Komisyonu Raporunun okunması.

8.İmar Plan Tadilatlarının görüşülmesi.

9.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmış ve yürürlükte olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliklerinin uygulanması sırasında farklı uygulamalara sebebiyet verilmemesi bakımından imar uygulamaları hakkında karar alınması hususunun görüşülmesi.

10.Mülkiyeti belediyemize ait 50 adet taşınmazın mahalle muhtarlarına muhtarlık hizmet binası olarak ücretsiz tahsis edilmesi ve tahsis süresinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

11.Aydın Efeler Cumhuriyet Mahallesi tapunun 343 ada, 57 parselde imar planında konut alanında kalan 314.57 m2 yüzölçümlü parselde 89,24 m2'ye tekabül eden 8924/31457 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

12.Aydın Efeler Cumhuriyet Mahallesi tapunun 6436 ada, 3 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 151.00 m2 yüzölçümlü parselde 51.00 m2'ye tekabül eden 51/151 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

13.Aydın Efeler Cumhuriyet Mahallesi tapunun 6443 ada, 1 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 136,00 m2 yüzölçümlü parselde 6,00 m2'ye tekabül eden 3/68 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

14.Aydın Efeler Güzelhisar Mahallesi tapunun 2646 ada, 6 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 173.97 m2 yüzölçümlü parselde 6.00 m2'ye tekabül eden 1/29 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

15.Aydın Efeler Kemer Mahallesi tapunun 2630 ada, 1 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 3.812,53 m2 yüzölçümlü parselde 635,78 m2'ye tekabül eden 63578/381253 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

16.Aydın Efeler Kemer Mahallesi tapunun 6340 ada, 4 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 204.00 m2 yüzölçümlü parselde 4,00 m2'ye tekabül eden 1/51 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

17.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun 1740 ada, 29 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 1346.65 m2 yüzölçümlü parselde 33.64 m2'ye tekabül eden 3364/134665 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

18.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun 1820 ada, 15 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 469,86 m2 yüzölçümlü parselde 76.1 m2'ye tekabül eden 3805/23493 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

 

 

 

19.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun 2637 ada, 31 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 152,76 m2 yüzölçümlü parselde 40.11 m2'ye tekabül eden 1337/5092 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

20.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6331 ada, 23 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 222,38 m2 yüzölçümlü parselde 25,4 m2'ye tekabül eden 1270/11119 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

21.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun 6467 ada, 10 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 198,42 m2 yüzölçümlü parselde 3.39 m2'ye tekabül eden 41/2400 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

22.Aydın Efeler Orta Mahallesi tapunun 177 ada, 39 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 295.56 m2 yüzölçümlü parselde 9.64 m2'ye tekabül eden 241/7389 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

23.Aydın Efeler Orta Mahallesi tapunun 505 ada, 32 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 130,79 m2 yüzölçümlü parselde 2.74 m2'ye tekabül eden 274/13079 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

24.Aydın Efeler Orta Mahallesi tapunun 6317 ada, 5 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 171.61 m2 yüzölçümlü parselde 5.57 m2'ye tekabül eden 13/400 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

25.Aydın Efeler Tepecik Mahallesi tapunun 222 ada, 16 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 204.17 m2 yüzölçümlü parselde 47.26 m2’ye tekabül eden 4692/20267 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

 

  

 

 

 

                                   M. Mesut ÖZAKCAN

                           Belediye Başkanı 

©2023 Efeler Belediyesi.