İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

01.10.2018 ALINAN KARARLAR

01.10.2018 ALINAN KARARLAR

10.10.2018

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.10.2018 TARİHLİ EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

1-Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

2-2019 yılı Performans Programı görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

3-2019 yılı Gelir Ücret Tarifesi görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

4-2019 yılı ve izleyen iki yıla ait Gelir ve Gider Bütçesi görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

5-İçkili alan bölgelerinin yeniden düzenlenmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Hukuk ile Esnaf ve Pazar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

6-Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 2270 ada 7 parsel nolu okul kompleksi alanında yer alan taşınmaz için ilkokul alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

7-Efeler İlçesi Merkez Yeniköy Mahallesi 490 parsel nolu taşınmazlar için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

M.Mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.