İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

01.10.2019 ALINAN KARARLAR

01.10.2019 ALINAN KARARLAR

07.10.2019

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.10.2019 TARİHLİ EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1-Belediye Meclisinin 09.09.2018 tarihli Eylül Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısına ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2-Gayrimenkul Satış Komisyonuna belediyemizi temsilen Meclis Üyesi Ersun SİNANOĞLU’nun seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

3-22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince; Norma uygun hazırlanan unvan ve derece değişikliğine ait II SAYILI BOŞ MEMUR KADRO DEĞİŞİKLİĞİ Cetvelinin tasdikine, hazırlanan cetvele uygun olarak kadro derece değişikliğinin yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

4-Belediyemiz Norm Kadrolarında boş bulunan TH Sınıfına tabi 4 adet 1.Derece Mühendis ve 1 adet 1.Derece Mimar Kadrolarına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’ uncu maddesinin 3’ üncü fıkrası gereğince 5 adet sözleşmeli personele aylık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilen unvanların karşılarında ve 657 Sayılı Devlet Memuru Kanununa göre belirlenen derece ve kademe için esas alınan ücret tutarı ile yine aynı Bakanlıkça belirlenen II Sayılı Cetvelde Tam Zamanlı sözleşmeli personele de aynı derece ve kademedeki memurlar için ödenen ek ödeme oranında ödeme yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5-Düzenlenecek uluslararası yarışmalara Efeler İlçesi’nden katılacak sporcularımızın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ya da başka bir kurum tarafından karşılanmayan veya karşılanamayan ulaşım, konaklama vb. giderlerinin, toplamda yıllık 30.000,00 TL’yi geçmemek üzere Belediye Bütçesi’nin ilgili ödeneğinden karşılanmasına, Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiile karar verildi.

6-Aydın Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği ile gerçekleştirilecek işbirliği kapsamında yer tahsisi yapmak, demirbaş niteliğinde taşınırlar ile sarf malzemelerini temin etmek; bu maksatla ilgili bütçe kaleminden yıllık 20.000,00 TL’yi geçmeyecek şekilde harcama yapmak ve yapılacak işbirliğinin çerçevesini belirlemek için hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesine, tüm bu iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün görevlendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiile karar verildi.

7-Ahmet Münir AĞABABAOĞLU, kurucusu olduğu ve hisselerinin tamamına sahip olduğu “Zeybek Kreş Enerji Turizm İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.” unvanlı, 50.000,00 (ellibin) TL sermayeli, Efeler Vergi Dairesi’nin 998 147 2782 Sicil no.lu mükellefi ve Aydın Ticaret Sicil Memurluğu’na 19973-EFELER sicil no.su ile kayıtlı şirketini Efeler Belediyesi Başkanlığı’na şartsız ve ivazsız olarak bağışının kabulüne, devir işlemleri ile devir sonrası iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesine, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

8-Karayolları 28. (Aydın) Şube Şefliği sorumluluk alanında, Aydın Efeler Nazilli Karayolu üzerinde bulunan Umurlu Mahallesi mevkii geçişlerindeki karayolu, bölünmüş yol, orta refüjlerin peyzaj ve bakım (budama, ot biçme, tankerle sulama v.b.) çalışmalarının Efeler Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yürütülebilmesi için protokol yapılması konusunda, Efeler Belediyesi’ni temsil etmek ve ilgili protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı M. Fatih ATAY’a yetki verilmesine, toplantıya katılan üyelerin oybirliğiile karar verildi.

9-Efeler Belediye meclisinin 09.09.2019 tarih ve 120 sayılı kararına “mülga Çeştepe Belediyesi 03.10.1996 tarih ve 26 sayılı meclis kararının iptaline” ifadesinin eklenmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

10-2020 yılı Performans Programı görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

11-2020 yılı Gelir Ücret Tarifesi görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

12-2020 yılı ve izleyen iki yıla ait Gelir ve Gider Bütçesi görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

13-İlimiz, Efeler İlçesi, Işıklı Mahallesi, M19B14 1C pafta, 1606 parsel nolu,  yürürlükte bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.05.2019 tarih ve 158 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında kamu hizmet alanında yer alan taşınmaz için kamu hizmet alanı (emniyet hizmet alanı) kullanımı getirilmesi amaçlı imar planı değişikliğihususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

14-İçkili Alan Bölgesine İlave Yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Hukuk ile Esnaf ve Pazar Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

15-2019 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

M.Fatih ATAY
Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.