İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

01.12.2016 ALINAN KARARLAR

01.12.2016 ALINAN KARARLAR

07.12.2016

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.12.2016 TARİHLİ ARALIK AYI

MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

1.Belediye Meclisinin 03.11.2016 tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2.Belediye Meclisince ilk Mahalli İdareler seçimine kadar görev yapmak üzere Ak Parti Meclis Üyesi Mustafa TOLAN Asil Katip üye seçildi.

3.Meclis Çevre ve Sağlık Komisyonuna Ak Parti Meclis Üyesi Mustafa TOLAN oybirliği ile seçildi.

4.22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince; Norma uygun hazırlanan unvan ve derece değişikliğine ait II SAYILI BOŞ MEMUR KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ve III SAYILI DOLU MEMUR KADRO DEĞİŞİKLİĞİ cetvellerinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

5.Belediyemiz Norm Kadrolarında boş bulunan THS Sınıfına tabi 1 adet 5.Derece Tekniker Kadrosuna 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince 1 adet sözleşmeli personele aylık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilen unvanların karşılarında ve 657 Sayılı Devlet Memuru Kanununa göre belirlenen derece ve kademe için esas alınan ücret tutarı ile yine aynı Bakanlıkça belirlenen 1 Sayılı Cetvelde Tam Zamanlı sözleşmeli personele de aynı derece ve kademedeki memurlar için ödenen ek ödeme oranında ödeme yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

M.Mesut ÖZAKCAN

              Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.