İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

01.12.2020 ALINAN KARARLAR

01.12.2020 ALINAN KARARLAR

04.12.2020

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.12.2020 TARİHLİ

ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 1. Belediye Meclisinin 04.11.2020 tarihli Kasım Meclis Toplantısı II. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 2. Efeler İlçesi Veysipaşa Mahallesi tapuda 24 ada 12 parselde kayıtlı 144,76 m⊃2; yüzölçümlü, üzerinde korunması gerekli sivil mimarlık örneği kültür varlığı binanın, belediyemizce sosyal ve kültürel faaliyetlerde halkın kullanımına sunulmak üzere kamulaştırılmasına, 3194 sayılı Kanunun 10. maddesine göre 2020 – 2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesine ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 3. Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait olan Aydın İli Efeler İlçesinde bulunan taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ''Meclisin Görev ve Yetkileri'' başlıklı 18. Maddesinin (e) fıkrasında ''Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.'' denildiğinden, emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca belirlenecek kıymet takdirine göre satışının yapılıp yapılamayacağı hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Efeler Belediye Başkanlığı arasında Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetleri Düzenlenmesine İlişkin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün önerileri doğrultusunda yeniden düzenlenen protokolün imzalanması için Efeler Belediye Başkanı M. Fatih ATAY'a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 5. Efeler Belediye Meclisi'nin 03/08/2017 tarih ve 199 sayılı Kararı ile gönüllülük esasına göre Belediyemiz çalışanlarından oluşturulan "Arama - Kurtarma Ekip (EFAK)" üyelerimizce arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere uluslararası standartlarda hazırlanmış ve yine bu faaliyetlerde kullanılmak üzere gerekli alet edevatla donatılmış Arama-Kurtarma Aracı satın alınması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 6. Afet anlarında iletişimin sürekliliğini sağlamak amacıyla uluslararası standartlarda telsiz istasyonu kurulmasına, kurulacak telsiz istasyonun işletilmesi sürecinde işbirliği yapmak üzere Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Aydın Şubesi ile Belediyemiz arasında ortak hizmet projesi yapılmasına, bu çerçevede Cemiyet ile Belediyemiz arasında protokolün imzalanması için Efeler Belediye Başkanı M.FatihATAY'a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 7. 59393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi ile 38. maddesi gereğince Sıfır Atık Proje Desteği çalışmaları kapsamında “Daha Temiz Bir Efeler İçin Geri Dönüşümü Seçin” adlı projeye ilişkin protokolün imzalanabilmesi ve yürütebilmesi için Efeler Belediye Başkanı M. Fatih ATAY'a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 8. 2021 yılında uygulanacak olan Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 9. Kemer Mahallesi 6623 ada 1 parsel nolu park ve ticaret alanında ve 2632 ada 2 parsel nolu park ve konut alanında imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 10. İlimiz Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1092 ada 30 parsel nolu Konut Alanında kalan taşınmaz için yapı kitlesinin yeniden düzenlenmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 11. İlimiz Efeler İlçesi Şevketiye Mahallesi 131 ada 1 parsel nolu Sağlık Tesis Alanında kalan taşınmaz için yükseklik belirlenmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 12. İlimiz Efeler İlçesi Ata Mahallesi 6722 ada 1 parsel ve Orta Mahalle 2768 ada 42 parsel nolu konut alanında kalan taşınmazlar için yapı yaklaşma mesafeleri içerisinde trafo alanı belirlenmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

                                                                                                                                  M. Fatih ATAY

                       Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.