İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

01.12.2021 ALINAN KARARLAR

01.12.2021 ALINAN KARARLAR

06.12.2021

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.12.2021 TARİHLİ ARALIK AYI

MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

 1. Belediye Meclisinin 03.11.2021 tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısı II. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 2. Stratejik plan ve performans programına uygun olarak müdürlüklerin yetersiz kalan ödenekleri için hazırlanan 2021-2022-2023 yılları Ek Taslak bütçesinin incelenmesi ve onaylanması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 3. Efeler İlçesi Yeniköy Mahallesi tapuda 593 parselde kayıtlı 414,00 m2; yüzölçümlü binanın, belediyemizce sosyal ve kültürel faaliyetlerde halkın kullanımına sunulmak üzere kamulaştırılmasına, 3194 sayılı Kanunun 10. maddesine göre 2020 – 2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesine ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4. Efeler İlçesi Zeybek Mahallesi 187 ha alanda revizyon uygulama imar planı önerisi hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 5. Efeler İlçesi Ovaemir Mahallesi revizyon uygulama imar planı önerisi hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 6. Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 6409 ve 959 ada nazım imar planına göre orta yoğunluklu meskun konut alanında kalan taşınmazlar için koşullu Konut Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 7. Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1121 ada 309 parsel nolu imar planına göre Temel Eğitim Tesis Alanında kalan taşınmaz için yapılaşma koşullu Orta Okul Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 8. Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 2453 ada 4 parsel nolu, imar planına göre Temel Eğitim Tesis Alanında kalan taşınmaz için yapılaşma koşullu Orta Okul Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 9. İlçemizin sınırları içerisinden geçen Büyük Menderes Nehri’nin sorunlarının tespit edilmesi, sorunların çözümüne yönelik projeler geliştirilmesi; özellikle temizlenmesi, yatak ıslahı ve ekolojik dengesinin korunmasına yönelik işbirlikleri oluşturulması vb. amaçlarla nehre komşu ilçe belediyelerinin katılımıyla “Büyük Menderes Nehri Belediyeler Birliği” kurulmasına, bu maksatla ilgili Belediyelerle iletişime geçilmesine, Birliğin kuruluş işlemlerinin yapılması için Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’ a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 10. Aydın İli, Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi tapuda 6290 ada 11 parselde kayıtlı 1.532,55 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 107/120 paylı 1.366,52 mmiktarla Efeler Belediyesine, 260/2400 paylı 166,03 m2 miktarla Maliye Hazinesine ait olup, mevcut uygulama imar planında park alanında kalan taşınmazın Maliye Hazinesine ait 260/2400 paylı 166,03 m2 lik hissesinin, belediyemizce halkın kullanımına sunulmak üzere kamulaştırılmasına, 3194 sayılı Kanunun 10. maddesine göre 2020 – 2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesine ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 11. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları genel Müdürlüğünün açmış olduğu ve Kurumumuzca başvuruda bulunacağımız "Gelecek Gençlerin Kültür Endüstrileri Destek Programı" kapsamında proje belgelerini imzalama yetkisinin Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih ATAY'a verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

M.Fatih ATAY 

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.