İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

02.01.2017 MECLİS GÜNDEMİ

02.01.2017 MECLİS GÜNDEMİ

27.12.2016

BELEDİYE MECLİSİNİN 02.01.2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 18.00’DE

 BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU 

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

1.Zabıt Özetinin okunması.

2.Meclis toplantı gününün belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

3.Denetim Komisyonu Üye Seçimi.

4.Tarihi Kentler Birliğine üye olunması hususunun görüşülmesi.

5.İlçemize bağlı Horozköy, Dağeymiri ve Balıkköy Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılacak kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere bilirkişi seçimi.

6.Belediyemizde çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi.

7.Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.maddesi gereğince 2 Adet Geçici İşçinin 12 ay süre ile çalışmaları hususunun görüşülmesi.

8.Birim Müdürlüğü ve Üst Yönetici Kadrolarına yapılan atamalar konusunda bilgi sunulması.

9.İmar Planı Tadilatlarının görüşülmesi.

10.Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğünün Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma, Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliklerinde değişiklikler yapılması hususunun görüşülmesi.

11.Bütçe fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.

12.2017 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.

13.Belediyemiz bünyesinde anons aracı olarak kullanılmak üzere 1 adet minibüsün DMO’dan tedarik edilmesi hususunun görüşülmesi.

14.Kemer Mahallesinde yapılacak olan 2 adet parka isim verilmesi hususunun görüşülmesi.

15.Zabıta Müdürlüğü personellerine ödenecek maktu fazla mesai ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

16.Aydın İli, Efeler İlçesi, Dalama Mahallesi tapuda 2903 parselde kayıtlı üzerinde 1. ve 2. Derecede korunması gerekli kültür varlığı bina bulunan taşınmazın kamulaştırılmasını teminen 2014-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesi ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılması hususunun görüşülmesi.

17.Aydın ili Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi tapuda 2477 ada 3 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 250,98 m⊃2; yüzölçümlü parselde 6,17 m⊃2;'ye tekabül eden 59/2400 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

18.Aydın ili Efeler ilçesi Ata Mahallesi tapuda 6263 ada 52 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 338,83 m⊃2; yüzölçümlü parselde 16,23 m⊃2;'ye tekabül eden 1623/33883 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

19.Aydın ili Efeler ilçesi Kemer Mahallesi tapuda 6340 ada 21 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 210,50 m⊃2; yüzölçümlü parselde 6,21 m⊃2;'ye tekabül eden 621/21050 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

20.Aydın ili Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi tapuda 6404 ada 6 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 105,52 m⊃2; yüzölçümlü parselde 8,51 m⊃2;'ye tekabül eden 5/62 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

21.Aydın ili Efeler ilçesi Orta Mahalle tapuda 168 ada 22 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 162,26 m⊃2; yüzölçümlü parselde 1,66 m⊃2;'ye tekabül eden 83/8113 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

22.Aydın ili Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi tapuda 359 ada 52 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 383,65 m⊃2; yüzölçümlü parselde 2,82 m⊃2;'ye tekabül eden 282/38365 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

23.Aydın ili Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi tapuda 1459 ada 24 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 235,35 m⊃2; yüzölçümlü parselde 1,29 m⊃2;'ye tekabül eden 43/7845 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

24.Aydın ili Efeler ilçesi Ovaemiri Mahallesi tapuda 213 ada 13 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 349,54 m⊃2; yüzölçümlü parselde 153,33 m⊃2;'ye tekabül eden 15333/34954 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

   M.Mesut ÖZAKCAN

      Belediye Başkanı 

©2023 Efeler Belediyesi.