İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

02.01.2017 MECLİS KARARLARI

02.01.2017 MECLİS KARARLARI

09.01.2017

  BELEDİYE MECLİSİNİN 02.01.2017 TARİHLİ OCAK AYI

MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1.Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2.5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden, Belediye Meclisinin her ayın ilk haftası ilk çalışma günü toplanmasına, Meclis Tatil Kararının alınmamasına oturuma katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

3.Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap işlemlerinin denetimi için gizli oyla yapılan Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi sonunda kullanılan 35 oydan;  32 oy alan İsmail TÜRKBAY, 32 oy alan Ramazan SUBAŞI, 32 oy alan Mustafa TOLAN, 31 oy alan Sıdıka FAHLİOĞULLARI, ve 31 oy alan Fikri AYDIN’ın Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmelerine karar verildi.

4.Tarihi Kentler Birliğine üye olunmasına, belediyemizi temsilen Meclis Üyesi Hulusi ŞAHİNCİ’nin Asil, Meclis Üyesi Sıdıka FAHLİOĞULLARI’nın Yedek Üye olarak belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

5.İlçemize bağlı Horozköy, Dağeymiri ve Balıkköy Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere Horozköy Mahallesinden Yunus KARA, Yüksel GÜLER, Ekrem ÇOBAN, Adnan GÜLER, Musa KARAMAN ve Süleyman KARA’nın, Dağeymiri Mahallesinden Celil YUMURTAŞ, Aydın SEVİ, İsa DEMİR, Yılmaz KARADAĞ, Cemil YUMURTAŞ ve Fahrettin KALEM’in, Balıkköy Mahallesinden Ruhi AKMAZ, Sezai BAŞ, Niyazi AVCU, Nihat AKMAZ, Osman UYMAZ ve Fehmi AKMAZ’ın bilirkişi olarak belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

6.Belediyemizin çeşitli birimlerinde 2016 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’uncu Maddesinin 3.fıkrasına göre çalışan ve çalışması devam etmekte olan 1 adet Arkeolog, 2 adet Avukat, 1 adet Eğitmen, 8 adet Mimar, 17 adet Mühendis, 7 adet Tekniker, 2 adet Teknisyen ve 1 adet Biolog kadrolarına 01.01.2017 -31.12.2017 tarihleri arasında ilgili personellere aylık olarak tam zamanlı sözleşmeli personeller için ödenecek ücretlerin 2017 yılında göreve başladıkları tarihten itibaren Maliye Bakanlığınca tespit edilen unvanların karşılarında belirtilen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre belirlenen derece ve kademe için esas alınan ücret tutarı ile yine aynı Bakanlıkça belirlenen 1 Sayılı Cetvelde Tam Zamanlı sözleşmeli personele de aynı derece ve kademedeki memurlar için ödenen ek ödeme oranında ödeme yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7.Sözleşmeli Personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyip geçici işçi pozisyonunda istihdam edilmeye devam olunan 2 adet Geçici İşçinin aynı kanun gereğince, Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.maddesi gereğince 12 ay süre ile çalışmalarına, hazırlanan Vize Cetvellerinin vize edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

M. Mesut ÖZAKCAN

               Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.