İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

02.01.2020 ALINAN KARARLAR

02.01.2020 ALINAN KARARLAR

03.01.2020

BELEDİYE MECLİSİNİN 02.01.2020 TARİHLİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 1. Belediye Meclisinin 04.12.2019 tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden, belediye meclisinin her ayın ilk haftası ilk çalışma günü toplanmasına ve meclis tatil kararının alınmamasına oybirliğiyle karar verildi.
 3. Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap işlemlerinin denetimi için gizli oyla yapılan Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi sonunda; Ahmet KIZILKAYA, Münevver GÖKTAŞ, Altan KEMERCİ, Mustafa SABUNCU ve Kasım PAYZA’nın Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmelerine karar verildi.
 4. Belediyemizin çeşitli birimlerinde 2019 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’uncu Maddesinin 3.fıkrasına göre çalışan ve çalışmaya devam etmekte olan 2 adet 1.Derece Avukat, 1 adet 5.Derece Avukat, 1 adet 3.Derece Eğitmen, 6 adet 1.Derece Mühendis, 1 adet 2.Derece Mühendis, 2 adet 4.Derece Mühendis,1 adet 5.Derece Mühendis, 4 adet 6.Derece Mühendis, 3 adet 1.Derece Mimar, 1 adet 2.Derece Mimar, 1 adet 1.Derece Şehir Plancısı, 1 adet 1.Derece Arkeolog, 1 adet 1.Derece Tekniker, 1 adet 2.Derece Tekniker, 2 adet 5.Derece Tekniker ve 3 adet 7.Derece Teknikerin tam zamanlı sözleşmeli personeller için 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında memurlar için ödenen ek ödeme oranında ödeme yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 5. Geçici işçi pozisyonunda istihdam edilmeye devam olunan 1 Adet Geçici İşçinin Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.maddesi gereğince 12 ay süre ile çalışmaları hususunda karar alınmak üzere hazırlanan Vize Cetvellerinin vize edilmesine oy birliği ile karar verildi.
 6. Belediyemiz Makina İkmal Birimi Bünyesinde çalışır vaziyette bulunan, 09 FA 301 plakalı, 2006 model siyah renk dizel wosvagenpassat, 09 AS 484 plakalı Beyaz renk 1997 model benzinli Toros ve 09 KS 001 plakalı siyah renk 1993 model Tofaş Kartal otomobillerin ihale yoluyla satışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 7. Aydın İli, Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, tapuda 222 ada 30 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre, Efeler Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarih ve 101 sayılı kararıyla, Aydın Büyükşehir Belediyesine 3 yıl süre ile bedelsiz tahsisi kabul edilen meclis kararının iptal edilmesine ve tahsisin kaldırılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 8. Belediye Meclisi’nin 04.04.2018 tarih ve 109 sayılı kararı ile Efebel Per. Hiz. İnş. Tem. Spor Gıda Turz. Jeot. San. ve Tic. A. Ş.’ye sermaye artımı olarak 10 yıl süre ile verilen, tapuda Umurlu Mahallesi 164 Ada 9 Parselde kayıtlı 3.134,65 m⊃2; lik Akaryakıt - LPG İstasyonu ve Arsası’nınSosyal Güvenlik Kurumu’na olan pirim borcunu yapılandırmaya başlamak için teminat olarak verilmesine oy birliği ile karar verildi.
 9. -Mezarlıklar Müdürlüğü’nün 2020 Yılı Gelir Ücret Tarifesine;

             a)Cenaze Nakil Ücretleri (Km Başına) 1,00 TL ibaresinin; “Şehirler Arası Cenaze Nakil Ücretleri (Km Başına) 1,00 TL” şeklinde değiştirilmesine;

             b)Notlar Kısmında yer alan İlçe Sınırlarında Cenaze Nakli Ücretsizdir ibaresinin; “İl Sınırları içerisinde yapılacak cenaze nakli ücretsizdir” şeklinde değiştirilmesine;

             c)Notlar Kısmına; “İlçemizden THY ile yapılacak yurt içi cenaze nakli ücretsizdir” ibaresinin ilave edilmesine, söz konusu değişikliklerin gelir ücret tarifesine işlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

 1. Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünce yürütülmekte olan “Efeler Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde vektörlerle mücadele hizmeti satın alınması” işinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesine istinaden yıllara sari (2 yıllık) ihaleye çıkılmasına oy birliği ile karar verildi.
 2. Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen yerel yönetimler, turizm vb. içerikli fuar, toplantı, seminer, sempozyum vb. programlara Efeler Belediyesi adına Belediye Meclisinde temsil edilen siyasi partilerden birer üye ile "heyet başkanı" sıfatıyla Belediye Başkanı M.Fatih ATAY'ın katılımcı olarak iştirak etmelerine; yurtiçi ve yurtdışında mevcut bulunan kardeş kentler ile yeni eklenecek kardeş kentlere, kardeş kent ilişkilerinin kurulması, geliştirilmesi amacıyla Belediye Meclisinde temsil edilen siyasi partilerden birer üye ile "heyet başkanı" sıfatıyla Belediye Başkanı M.Fatih ATAY'ın iştirak edecekleri heyetler aracılığıyla ziyaretler gerçekleştirilmesi; bu amaçlarla düzenlenecek gezilerin seçilmesi ve programlarının belirlenmesinde Belediye Başkanı M.Fatih ATAY'a yetki verilmesine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin p fıkrası kapsamında Ukrayna’nın Boryspil' Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisinin kurulmasına, “kardeş kent protokolünü” imzalamak üzere Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

         M.Fatih ATAY

©2023 Efeler Belediyesi.