İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

02.03.2020 ALINAN KARARLAR

02.03.2020 ALINAN KARARLAR

05.03.2020

BELEDİYE MECLİSİNİN 02.03.2020 TARİHLİ MART AYI

MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

 

 1. Belediye Meclisinin 06.02.2020 tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısı II.birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

 1. Belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’ uncu maddesinin 3. fıkrasına göre Mahkeme Kararına istinaden çalıştırılacak olan personellere 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Norm Kadrolarında boş bulunan TH Sınıfına tabi 1 adet 1.Derece Mimar,1 adet 2.Derece Mimar,1 adet 5.Derece Mimar,1 adet 6.Derece Mimar,6 adet 1.Derece Mühendis,2 adet 2.Derece Mühendis, 1 adet 5.Derece Teknisyen, 1 adet 5.Derece Tekniker ve SH Sınıfı 1 adet 8.Derece Biyolog Kadrosuna 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’ uncu maddesinin 3.fıkrası gereğince sözleşmeli personellere 2020 yılında aylık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen unvanların karşılarında ve 657 Sayılı Devlet Memuru Kanununa göre belirlenen derece ve kademe için esas alınan ücret tutarı ile yine aynı Bakanlıkça belirlenen 2 Sayılı Cetvelde Tam Zamanlı sözleşmeli personele de aynı derece ve kademedeki memurlar için ödenen ek ödeme oranında ödeme yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

 1. Mezarlık Müdürlüğü’ nün Gelir Ücret Tarifesine;
 2. Hazırlanan Proje Dâhilinde Hayrat Çeşmesi İnşaatı Yapan Ustalardan Yapacakları Her Bir Hayrat Çeşmesi Başına Alınacak Ücret: 100,00 TL (KDV Hariç) olarak eklenmesine,
 3. Hazırlanan Projenin Uygun Bulunması Dâhilinde Yapılacak Her Bir Hayrat çeşmesi ve Çeşme Başına Vatandaşlardan Alınacak Ücret: 500,00 TL (KDV Hariç) olarak eklenmesine
 4. Hazırlanan Proje Dâhilinde Mezar İnşaatı Yapan Ustalardan Yapılacak Her Bir Mezar Başına Alınacak Ücret: 50,00 TL (KDV Hariç) şeklinde değiştirilmesine, söz konusu değişikliklerin gelir ücret tarifesine işlenmesine, toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

 1. Belediyemizin çeşitli yatırım ve cari ödemelerinde kullanmak üzere ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. maddesi gereğince 80.000.000.-TL’sına kadar iç borçlanmaya gidilebilmesi için gerekli başvuruları yapabilmesi, bu konularda her türlü teminatı verebilmesi ve bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin alınabilmesi amacıyla Belediye Başkanı Mehmet Fatih ATAY’a yetki verilmesine, yine 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde belediyemizin yatırım programında yer alan ve yeni yapılacak projelerinin finansmanı amacıyla dış kredi temin edilmesi, bu konuda T.C. Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer resmi kurumlar nezdinde girişim ve izin başvurularında bulunulması, kredi derecelendirme işlemleri yaptırabilmesi ve her türlü teminatı verebilmesi amacıyla Belediye Başkanı Mehmet Fatih ATAY’a yetki verilmesine, Belediye Başkanı ve 37 meclis üyesinin toplantıya katılan 29 üyesi içerisinden Neşe MENDERES, İsmail Hakkı ESER, Duygu GÖĞDE, Abdulhamid Burak AYKUT, Mustafa SABUNCU ve Abdulkadir OGÜR’ün (6 üye) red oylarına karşılık, diğer 23 üyenin kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.

 

 1. İmar planına göre kısmen veya tamamen yolda, yeşil alanda, otopark alanında, sosyal tesis alanında ve buna benzer kamu alanlarında kalan;

SIRA NO

MAHALLE

PAFTA

ADA

PARSEL

İMAR DURUMU

1

Hasanefendi

19L-IV

350

2

Tescilli yapı alanı

2

Hasanefendi

19L-IV

350

3

Tescilli yapı alanı

3

Meşrutiyet

19K-I

1323

21

Yol

4

Meşrutiyet

19K-IV

1942

1

Oyun alanı

5

Osmanyozgatlı

17K-III

6144

1

Park alanı

6

Osmanyozgatlı

-

6206

1

Yol

7

Terziler

2

-

1293

Avlulu Kargir Ev

8

Zafer

25

222

33

Bina

 

yukarıdabelirtilen taşınmazların kamulaştırılmalarını teminen hazırlanan ve 2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programının onaylanmasına, bütçede yeterli ödeneğin ayrılmasına, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 1. Efeler Belediyesi’nin hisse tam payı ile iştiraki olan Zeybek Kreş Enerji Turizm İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinin; şirket ana sözleşmesinde belirlenen hedeflerini gerçekleştirmek üzere arttırılmasına, bu amaçla belediyemiz bütçesinden 500.000,00 (beşyüzbin)TL nakdi sermaye aktarılmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

 1. İlçemiz Işıklı Mahallesi Işıklı Sokak No:600 adresindeki mülkiyeti belediyemize ait binanınbelediyemiz 03/08/2017 tarih ve 197 nolu Meclis Kararı ile belirlenen içkili alan bölgeleri içerisinde belirtilen alanlara ilaveedilmesine, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

 1. Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1660 ada 4 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)maddesine göre nüfus artışı getirmediği gerekçesiyle uygun olduğundankabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

 1. Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 2299 ada 5 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)maddesine göre nüfus artışı getirmediği gerekçesiyle uygun olduğundankabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

 1. Efeler İlçesi, Şevketiye Mahallesi, 116 ada 2 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Üst ölçek imar planına uyarlılık gösterdiği ve kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 1. Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2372 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin MekansalPlanlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)maddesine göre nüfus artışı getirmediği gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

                                                                                                                      M.Fatih ATAY

                                                                                                                                            Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.