İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

02.04.2018 ALINAN KARARLAR

02.04.2018 ALINAN KARARLAR

06.04.2018

BELEDİYE MECLİSİNİN 02.04.2018 TARİHLİ NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 1. Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.  
 2. Yapılan oylama neticesinde; 1 (bir) yıl süre ile Meclis Üyeleri Hasan SARI, Tahsin SERTTAŞ ve Etem YEŞİLYURT Encümen Üyeliğine seçildi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca açık oyla yapılan seçimler sonunda aşağıda isimleri yazılı üyelerin 1 (bir) yıl süre ile mezkur komisyonlara seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

İmar  Komisyonu         : Plan ve Bütçe Komisyonu:     Hukuk Komisyonu:                 Çevre ve Sağlık Komisyonu:

1-Fikri AYDIN                       1-İsmail TÜRKBAY                  1-İsmail TÜRKBAY                 1-Ramazan BALCI

2-Halis GÜNDAY                 2-Ramazan BALCI                  2-Ufuk GÜNEŞ                       2-Hulusi ŞAHİNCİ

3-Gandeher İLHAN             3-Sıdıka FAHLİOĞULLARI      3-Hulusi ŞAHİNCİ                  3-Mehmet VERGİLİ

4-Ahmet ÜNVEREN           4-Ramazan SUBAŞI                4-Özcan PETEKKAYA            4-Nurdan KIRIŞMAN

5-Afşın Burak ÖZTÜRK      5-Nail ÇELİK                           5-Nedim ÜNAL                       5-Mustafa TOLAN

Esnaf ve Pazar Komisyonu:      Ulaşım ve Engelliler Komisyonu:         Kültür ve Spor Komisyonu :

1-Yüksel MACAROĞLU         1-Ufuk GÜNEŞ                                   1-Tuncay OLGUN

2-Mehmet VERGİLİ                2-Sıdıka FAHLİOĞULLARI                2-İsmail TÜRKBAY

3-Regaip SARI                        3-Hulusi ŞAHİNCİ                              3-Erdal SAKALLI

4-Mahmut YÜCE                    4-Mustafa TOLAN                              4-Selma ÜNER

5-Nedim GÜRAYDIN             5-Yusuf TEMEL                                  5-Savaş AKÇÖLTEKİN

 1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesinin 4. fıkrası çerçevesinde hazırlanan, Belediye Başkanının 2017 Yılına Ait Faaliyet Raporunun 04.04.2018 günü yapılacak olan Nisan ayı Meclis Toplantısı II. Birleşiminde görüşülmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 2. 2018 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 3. Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 adet Damperli Kamyon ile 1 adet Arazöz/Su Tankeri ve bu araçların üzerine yapılacak olan ataşmanların DMO’dan tedarik edilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4. Efeler Belediye sınırları içinde bulunan yeni yapılacak olan parklara isim verilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 5. Kardeş şehir Srebrenik Belediyesine ziyaret düzenlenmesi ve katılacak Meclis Üyelerimizin ulaşım, konaklama ve yeme içme masraflarının belediyemizce karşılanması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 6. Belediyemize bağlı Aşağı Kayacık Muhtarlığının 22 Nisan 2018 tarihinde düzenleyeceği Boğa Güreşi etkinliği için Boğa sahiplerine verilmesi düşünülen 20.000 TL ödül hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 7. Aydın İli Efeler İlçesi Umurlu Mahallesinin vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla Aydın ilinin Büyükşehir olmadan önce olduğu gibi 4 mahalleye dönüştürülmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Hukuk Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 8. Umurlu Mahallesi 164 Ada 9 Parselde kayıtlı 3.790.00 m2’lik Akaryakıt + LPG istasyonun mülkiyeti Efeler Belediyesinde kalmak üzere Asliye Hukuk Mahkemesinin kararında belirtilen 600.000.00 TL artırılması halinde tapuya şerh verilmesi ve işletmenin çalıştırılması ile ilgili tüm sorumlulukların Efebel İnşaat Temizlik Spor Gıda Turizm Jeotermal San. ve Tic. A.Ş ait olmak üzere 3. şahıslar eli ile de çalıştırılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
 9. Aydın İli, Efeler İlçesi, Alatepe Mahallesi tapuda, 262 parselde kayıtlı imar planında köy yerleşik alanında kalan 170,00 m⊃2; yüzölçümlü mülkiyeti Efeler Belediyesine ait taşınmazın emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 10. Tarihi Gümrük Önü Hanı’nın mülkiyeti Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nca Aydın Ticaret Odası ve Efeler Belediyesine devredilmiştir. Hanın işlevlendirilmesine yönelik restorasyon eksiklerini tamamlamak, hizmete açmak ve kent turizmine kazandırmak için hazırlanan protokolün görüşülerek yenilenip yenilenmeyeceği, yenilenecek ise protokol süresinin belirlenmesi ve işbirliği protokolünü imzalamak üzere Efeler Belediye Başkanı M.Mesut ÖZAKCAN’a yetki verilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 11. PTT Spor Kulübüne nakti yardım yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

M.Mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.