İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

02.05.2018 ALINAN KARARLAR

02.05.2018 ALINAN KARARLAR

07.05.2018

BELEDİYE MECLİSİNİN 02.05.2018 TARİHLİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 1. Belediye Meclisinin 04.04.2018 tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.  
 2. Yapılan açık oylama neticesinde; Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Mustafa TOLAN, oybirliği ile seçildi.
 3. 2017 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taş.Yön.Dön.ve Kesin Hesap Cetvelinin görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4. 2018 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 5. Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde Koruma ve Güvenlik Birim Amirliği kurulması ve Koruma ve Güvenlik Birim Amirliği Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliği görüşülmek üzere Meclis Hukuk Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 6. İlimiz Efeler İlçesinde faaliyet gösteren ve federasyonumuza üye spor kulüplerinden Yıldızspor’a nakdi yardım yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 7. İlimiz Efeler İlçesinde faaliyet gösteren ve federasyonumuza üye spor kulübüne nakdi yardım yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 8. Efeler İlçesi Zafer Mahallesi 19L3 pafta 1930 ada 4 parsel numaralı 3079,90 m⊃2; yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında orta yoğunluklu konut alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 9. Efeler İlçesi Yağcılar Mahallesi 101 ada 37 numaralı parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 10. Efeler İlçesi Osman Yozgatlı Mahallesinde park alanında bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında park alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 11. Efeler İlçesi Orta Mahallede bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında park alanında kalan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 12. Efeler İlçesi Tepecik Mahallesinde bulunan UİP-11805 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sanayi alanında kalan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 13. Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 880 ada 17 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 14. Efeler İlçesi Ata Mahallesi 2063 ada 17,18,19,20 parsel,2066 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 parsel,2067 ada 1,2,3,4,5,6,7 numaralı parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 15. Efeler İlçesi Ata Mahallesi 6287 ada 1 parsel, 6288 ada 1,7,8,10,15,16,17 numaralı parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 16. Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi tapunun 463 ada 17 parselinde kayıtlı taşınmazın imar planında yol alanında kaldığından kamulaştırılmasını teminen 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesi ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılması hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 17. Belediyemiz tesisleri veya parklarından herhangi birine Nadide CİHANOĞLU ve Orhan CİHANOĞLU isimlerinin verilmesi şartıyla, Naciye CİHANOĞLU’nun belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere bağışlamak istediği 350.000,00TL (üçyüzellibin Türk Lirası) ile 09 AEB 01 plakalı minibüsün hibesinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

M.Mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.