İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

02.08.2021 ALINAN KARALAR

02.08.2021 ALINAN KARALAR

04.08.2021

BELEDİYE MECLİSİNİN 02.08.2021 TARİHLİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI

I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

  1. Belediye Meclisinin 05.07.2021 tarihli Temmuz Ayı Meclis Toplantısı II. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  2. Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Meclisi'nde Belediyemizi temsil etmek üzere; Altan KEMERCİ, Sabri KÜÇÜK, Mustafa TOLAN ve Neşe MENDERES’in Asil üye, Münevver GÖKTAŞ ile Ahmet Mithat TAŞDAN’ın Yedek üye olarak belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  3. Gönen Belediye Meclisi'nin ilçelerimiz arasında “kardeş şehir” protokolü yapılmasının uygun olduğu yönündeki kararına istinaden kardeş kent ilişkisinin kurulmasına, kardeş kent protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  4. Irak'ın Bashiqa Kenti ile ilçemiz arasında ekonomik, sosyal, kültürel ve spor gibi alanlarda ilişkiler kurulması amacıyla kardeş kent ilişkisinin kurulmasına, kardeş kent protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  5. İlimiz Efeler İlçesi Orta Mahalle 6675 ada 1 parsel nolu trafo alanında kalan taşınmaz için, trafo alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  6. İlimiz Efeler İlçesi Ata Mahallesi 6883 ada 1 parsel nolu konut alanında kalan taşınmaz için imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  7. İlimiz Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 184 ada 104,105,278,280,282 parsel nolu sanayi alanında kalan taşınmazlar için yapılan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde itiraz edilmiş olup, itirazın değerlendirilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  8. Aydın İli Efeler İlçesi Kurtuluş Mahallesi 2195 ada 1 parselin kuzey doğu köşesinde yer alan trafo alanın, proje değişikliği sebebiyle engel teşkil ettiğinden, söz konusu trafo alanının 5958 ada 14 parselin kuzey doğu köşesine taşınması amaçlı yapılan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde itiraz edilmiş olup, itirazın değerlendirilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  9. 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince; Norma uygun hazırlanan unvan, sınıf ve derece değişikliğine ait 11 SAYILI BOŞ MEMUR KADRO DEĞİŞİKLİĞİ Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

                                                                                                                            M. Fatih ATAY

                           Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.