İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

02.11.2020 ALINAN KARARLAR

02.11.2020 ALINAN KARARLAR

09.11.2020

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 02.11.2020 TARİHLİ KASIM AYI

MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

 1. Belediye Meclisinin 09.10.2020 tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısı II. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin p fıkrası kapsamında Ukrayna’nın Khmelnytskyi Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisinin kurulmasına, “kardeş kent protokolünü” imzalamak üzere Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 3. Belediye çalışmalarımıza ve kentimize, kültürel sosyal, sportif, ekonomik, eğitim konularında yararlı adımlar ve olumlu katkılar sağlayacağı düşünüldüğünden 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi P fıkrası gereğince Malatya İli, Hekimhan Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurmak, bu konularda gerekli görüşmeleri yapmak, kardeş şehir protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanı M. Fatih ATAY’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4. Zabıta Müdürlüğü Açık ve Kapalı Semt Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Hukuk Komisyonu ile Esnaf ve Pazar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 5. 03.07.2020 tarih 91 sayı ile alınan Belediye Meclis kararının 19.10.2020 tarih 2020/14, 23, 44, 107 sayılı Aydın Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliğine bağlı esnaf odalarının taleplerinin görüşülerek, meclis kararının iptal edilip edilmemesi ile ilgili hususunun görüşülmek üzere Meclis Esnaf ve Pazar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 6. Belediyemiz Bütçe kodları arasında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden Özel Kalem Müdürlüğüne 3.000.000,00.-TL, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 500.000,00.-TL, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne 1.000.000,00.-TL aktarılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 7. Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi tapuda 467 ada 6 parselde kayıtlı 20,75 m2 lik 4 numaralı dükkânın 3 yıl süre ile bedelsiz olarak Efeler Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ ne tahsis edilmesine ve bu tahsisle ilgili iş ve işlemleri, görüşmeleri yapmak, protokol düzenlemek, imzalamak ve karar almak üzere Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 8. Efeler Belediyesi ile Maliye Hazinesi'nin müşterek hisseli olduğu; Efeler Belediyesi’ne ait Osmanyozgatlı Mahallesi tapuda 6020 Ada 9 Parsel'de kayıtlı 2041/266358 paylı 81,64 m⊃2; lik hisse, Cumhuriyet Mahallesi tapuda 1584 Ada 8 Parsel'de kayıtlı 557/77419 paylı 33,42 m⊃2; lik hisse, Meşrutiyet Mahallesi tapuda 1327 Ada 22 Parsel'de kayıtlı taşınmazın ihdas işlemi sonucunda oluşacak yeni parseldeki 13.46 m⊃2; lik (toplam 128,52 m⊃2;) hisselerin, yine Maliye Hazinesi ve Efeler Belediyesi'nin müşterek hisseli olduğu Meşrutiyet Mahallesi 6290 Ada 11 Parsel'de Maliye Hazinesi'ne ait 260/2400 paylı 166,03 m⊃2;'lik hisse ile karşılıklı takas işleminin yapılması; Cumhuriyet Mahallesi tapuda 587 Ada 68 Parsel'de kayıtlı 1159/133341 paylı 34,77 m⊃2; lik Efeler Belediyesine ait hissenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne eğitim - öğretim amaçlı kullanılmak üzere 3 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve bu tahsisle ilgili iş ve işlemler kapsamında; görüşmeleri yapmak, protokol düzenlemek, imzalamak ve karar almak üzere Belediye Başkanı M. Fatih ATAY’a yetki verilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Hukuk Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 9. İlimiz Efeler İlçesi Kalfaköy Mahallesi 102 ada 1 parsel nolu yürürlükte bulunan Yurt Alanında kalan taşınmaz için imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 10. İlimiz Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 188 ada nolu imar planında serbest nizam 3 kat konut alanında kalan yapı adası için, yapılaşma nizamının yeniden düzenlenmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 11. İlimiz Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 1572 ada nolu gelişme konut alanında yükseklik belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 12. İlimiz Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 802 ada 76 ve 38 nolu konut alanında kalan taşınmazlar için yapı kitlesinin yeniden düzenlenmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 13. İlimiz Efeler İlçesi Ata Mahallesi 1830 ada 7 parsel nolu imar planında Bitişik Nizam 3 kat ön bahçe mesafesi 5 metre koşullu konut alanında ve Tepecik Mahallesi 240 ada 1 parsel nolu imar planında Ayrık Nizam 3 kat, ön bahçe mesafesi 5 metre yan bahçe mesafesi 3 metre koşullu konut alanında kalan, Mülga Aydın Belediyesi ve Mülga Tepecik Belediyesi imar planları onama sınırlarının çakıştığı yerde olması dolayısıyla, onama sınırının düzenlenmesi ve 7 parsel nolu taşınmazın yapı nizamının belirlenmesi amaçlı uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 14. İlimiz Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 2372 ada 1 parsel nolu nazım imar planında ticaret alanında yürürlükte bulunan kitle nizam ticaret alanında kalan taşınmaz için, ticaret kitlesinin yeniden düzenlenmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 15. İlimiz Efeler İlçesi Güzelhisar (Adnan Menderes) Mahallesi, 2289 ada 1 parsel nolu nazım imar planında park alanının batı ve kuzeyindeki yaya yolu ile birleştirilerek genişletilmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 16. Belediyemizin Güney Ege Kalkınma Ajansı’na yapacağı “Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı-2020” kapsamında proje sunulmasına, projenin başarılı bulunması durumunda uygulanmasına, kurumu temsile, proje belgelerini imzalamaya ilişkin Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 17. İlçemiz şehir merkezi olan ve işlek alanlarda bulunan kargo şirketlerinin Toptan gıda çarşısı, ASTİM, ASTİS gibi yerlere taşınıp taşınmaması hususunun görüşülmek üzere Meclis Esnaf ve Pazar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 18. Kardeş Şehir Sivaslı Belediyesi ile Belediyemiz iştiraki Zeybek Kreş Enerji Turizm İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında ortak işletmelerin kurulmasına, üretim yapılmasına, üretimi yapılan ürünlerin satılmasına, elde edilecek gelirlerin paylaştırılmasına ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı Mehmet Fatih ATAY'a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

                                                                                                                                   M. Fatih ATAY

                                   Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.