İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

02.12.2019 ALINAN KARARLAR

02.12.2019 ALINAN KARARLAR

06.12.2019

BELEDİYE MECLİSİNİN 02.12.2019 TARİHLİ ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1-Belediye Meclisinin 06.11.2019 tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.  

2-Belediye Meclis Başkanlığına sunulan dilekçe ve Mustafa SABUNCU’nun sözlü yaptığı beyanı ile 7 adet Meclis Üyesi Adalet ve Kalkınma Partisi meclis grubu kurmak adına MHP grubundan ayrılmak istediklerini belirtmişlerdir. Belediyemiz İhtisas Komisyonlarında Nisan/2020 ayına kadar görev yapmak üzere İmar Komisyonuna İsmail Hakkı ESER, Plan ve Bütçe Komisyonuna Duygu GÖĞDE, Hukuk Komisyonuna Mustafa SABUNCU, Ulaşım ve Turizm Komisyonuna Abdülhamid Burak AYKUT, Çevre ve Sağlık Komisyonuna Mehmet BİÇER, Esnaf ve Pazar Komisyonuna Abdulkadir OGÜR, Kültür,Sanat,Spor ve Engelliler Komisyonuna Mehmet BİÇER ve Tarım Komisyonuna Neşe MENDERES’inseçılmelerine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

3-Belediyemiz hizmet ve faaliyetlerinin kamuoyunda daha geniş kitlelere daha etkili bir biçimde ulaştırılabilmesi için Web Tv kurulmasına, kuruluş işlemleri ile ilgili Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesine, iş ve işlemlerin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yürütülmesine, oybirliği ile karar verildi.

4-Kardeş şehir olan Ardahan Belediyesine hibe verilmek üzere 1 adet Kar Küreme aracının satın alınmasına,  toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

5-Kardeş şehir Fındıklı Belediyesi’nin belediyemizden talep ettiği Atatürk Büstü veya Heykeli yapım işinin belediyemizce karşılanmasına,  toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

6-Aydın ili, Efeler İlçesi, Merkez Yeniköy Mahallesinde Yeni Sokak üzerinde bulunan yeni yapılan parka “KADINLAR PARKI” isminin verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

7-Belediyemiz 03/08/2017 tarih ve 197 nolu Meclis Kararı ile belirlenen içkili alan bölgelerine İlçemiz Ovaeymir Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:31 ve İmamköy Mahallesi Köyiçi Sokak No:1/1 adreslerinin ilave edilmesine toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

8- Aydın İli, Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, tapuda 222 ada 30 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre, Efeler Belediye Meclisi’nin 01.08.2019 tarih ve 101 sayılı kararıyla, Aydın Büyükşehir Belediyesine 3 yıl süre ile bedelsiz tahsisi kabul edilen meclis kararının iptal edilmesi ve tahsisin kaldırılması hususunun bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmek üzere ertelenmesine oybirliği ile karar verildi.

9-Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait olan Aydın İli Efeler İlçesinde bulunan ekli listedeki taşınmazların, emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca belirlenecek kıymet takdirine göre satışının yapılıp yapılamayacağı hususunun Meclis Hukuk, İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

10-Güzelhisar Mahallesi, 2289 ada 1 parsel noluticaret alanında yer alan taşınmaz için imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

11-Meşrutiyet Mahallesi, 942 ada 19 ve 20 parsel nolu ilköğretim ve kültür alanında yer alan taşınmaz için  imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

12-Mimar Sinan (Meşrutiyet) Mahallesi 2435 sokak ve 2401 nolu sokaklara Bisiklet Yolu Projesi yapılması amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

13-Yedieylül Mahallesi 6521 ada 1 parsel nolu taşınmazın doğusunda park alanı içerisinde ticaret alanında, ticaret kitlesinin ve yüksekliğinin yeniden düzenlenmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

14-Güzelhisar Mahallesi, 1115 ada 42 parsel nolu konut alanında yer alan taşınmaz için, kitle tabanının genişletilmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15-Cumhuriyet Mahallesi6678 ada 2 parsel nolu  konut alanında yer alan taşınmaz için, otopark kullanımı getirilmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

16-Cumhuriyet Mahallesi 6679 ada 3 parsel nolu ticaret ve trafo alanında yer alan taşınmaz için imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

17-Kurulması planlanan “Deve Güreşi Yapan Belediyeler Birliği”nin kuruluş çalışmalarına belediyemizi temsilen iştirak edilmesine ve kuruluşu müteakiben 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin o ve p bendleri kapsamında Birliğe üyelik işlemlerinin yapılmasına, bu amaçla gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanı M. Fatih ATAY’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 

18-2019 ve 2020 yılında uygulanacak olan Gelir Ücret Tarifesinde Belediyemize bağlı Müdürlüklerin talepleri doğrultusunda değişiklikler yapılması hususundaki 02.12.2019 tarih ve 147845 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı mecliste okunmuş olup, görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

M.Fatih ATAY

                                                                                                                      Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.