İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

03.02.2021 ALINAN KARARLAR

03.02.2021 ALINAN KARARLAR

04.02.2021

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.02.2021 TARİHLİ ŞUBAT AYI

 MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 1. Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 2. Belediyemiz Zabıta personeline 2020 yılı için ödenmekte olan 559 TL tutarındaki aylık maktu fazla çalışma ücretinin 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K cetveline göre 594 TL’ye yükseltilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 3. İlçemiz sınırları içerisindeki Kargo firmaları ve bu gibi iş yerlerinin şehir merkezi olan yerlerde yalnızca giden kargo paket işlemlerinin yapılması için irtibat bürosu olarak faaliyet göstermesine izin verilmesine, ayrıca 1’inci, 2’ nci, 3’ üncü Sanayi Siteleri içerisinde de tüm hizmetleri kapsayacak şekilde hizmet verecek olan işyerlerinin açılabilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4. İmar planında ticaret, zemin kat ticaret, ticaret+konut karma kullanımı ile zemin katları ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan bölgelerinde; Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında binaların ortak alanı olarak belirlenen sadece ön bahçelerinde tüm kat maliklerinin muvafakatının alınması, bağlantılı olduğu bağımsız brüt alanın P’ sini aşmayan üstü yağmur ve güneş gibi iklim koşullarından korunmak amacı ile hareketli ve sökülür takılır hafif yapı malzemeleri ile örtülü olmak ve sabit olanlar, etrafı hiçbir şekilde kapatılmamak koşulu ile ticari işletmelerin ticari fonksiyonların tamamlayıcısı niteliğindeki kullanımlar bina cephesi boyunca imar komisyonunun belirlediği ölçütler de yapılabilir. Bu kullanımların bina girişleri ile ayrı olarak tertiplenmesi görsel peyzaj elemanları ile birbirinden ayrılması esastır. Bu imalatlar mevcut yapılara ilave olarak tasarlanacak ve hiçbir şekilde mevcut yapılarla aradaki bağlantı kaldırılarak birleştirilemeyecektir. Sundurmalar herhangi bir boş alana veya mevcut binadan ayrı olarak bağımsız bir şekilde yapılamaz.

Alınacak olan meclis kararından sonra yapılacak olan sundurma tente, pergola, sabit, vb. her türlü işlemlerin Mimari Estetik Komisyonunun belirlediği ölçütlere uygun olarak yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 1. İlçemiz genelinde katlı otopark işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları bulunan katlı otopark alanlarına ihtiyaçtan dolayı ve vatandaşlara kolaylık sağlamak adına sulu-susuz oto yıkama işyeri açma imkanı verilebilmesi için Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 21 karar nolu meclis kararında sulu-susuz oto yıkama yerlerine imkan vermeyen karar kısmının mevcut ve yeni açılacak olan katlı otoparklara sulu-susuz oto yıkama işyeri açma imkanı verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 2. Girne Mahallesi Girne Bulvarı üzeri İskender Cenap Ege Parkı karşısında yapılmakta olan parka Harun Baba Parkı isminin, Ovaeymir Mahallesinde yapılmakta olan yeni parka Ovaeymir Çocuk Parkı isminin verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 3. Mali Hizmetler Müdürlüğünce yapılan değişiklik teklifinin komisyona sevk edildiği haliyle kabulüne ve bu şekilde 2021 Yılı Gelir Ücret Tarifesinin değiştirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 23 Ocak 2021 tarih ve 31733 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik konusunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce konunun aciliyeti ve önemine binaen araştırılması ve projelendirilmesi için meclisimizce bir komisyon kurulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 5. Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, 188 ada nolu yapı adasında yapılan TEKLİF-09669442 ve UİP-09217832 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, Serbest Nizam yapılaşma koşulunun uygulanamaması, dolayısıyla imar planındaki uygulama sorunlarının giderilmesi gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 6. Cumhuriyet Mahallesi, 802 ada 76 ve 38 parsel nolu taşınmazlar üzerinde yapılan TEKLİF-09508525 ve UİP-09672597  plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin bahçe mesafelerinin aynı yoldan cephe alan diğer taşınmazlar üzerindeki kitleler ile uyumlu olduğu için uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 7. Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 6291 nolu yapı adasında ypılan TEKLİF-09321752 ve UİP-09896888 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, ilgili kanun değişikliği maddesine uyarlılık gösterdiği gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

  M.Fatih ATAY 

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.