İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

03.02.2023 ALINAN KARARLAR

03.02.2023 ALINAN KARARLAR

06.02.2023

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.02.2023 TARİHLİ ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI

II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

  1. Belediye Meclisinin 01.02.2023 tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  1. Belediyemiz Zabıta personeline 2022 yılı için ödenmekte olan 1.080,00 TL tutarındaki aylık maktu fazla çalışma ücretinin 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K cetveline göre 1.325,00 TL’ye yükseltilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  1. Efeler ilçemizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı denetimine tabi Adnan Menderes Mahallesi Doğu Çevre Bulvarı No:39/1 adresinde faaliyet yürüten “Afacan Mucitler Gündüz Bakımevi” belediyemiz tarafından devir alındığından dolayı güncel fiyatlar baz alınarak 3.703,70 TL (KDV Hariç) olarak belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  1. Fen İşleri Müdürlüğü 46.09.21.32-0620-5-065790 Diğerleri bütçe tertibinden; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 46.09.21.34-0820-5-035104 Müteahhitlik Hizmetleri bütçe tertibine 25.000.000,00 TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 46.09.21.34-0820-5-035104 Müteahhitlik Hizmetleri bütçe tertibine 5.000.000,00 TL, Mezarlık İşleri Müdürlüğü 46.09.21.34-0820-5-035104 Müteahhitlik Hizmetleri bütçe tertibine 3.000.000,00 TL, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 46.09.21.34-0820-5-035104 Müteahhitlik Hizmetleri bütçe tertibine 5.000.000,00 TL, Sağlık İşleri Müdürlüğü 46.09.21.34-0820-5-035104 Müteahhitlik Hizmetleri bütçe tertibine 3.000.000,00 TL olmak üzere toplam 41.000.000,00 TL aktarma yapılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ıncı maddesine istinaden toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  1. Zeybek Kreş Enerji Turizm İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin sermayesinin 20.000.000,00 TL’den 30.000.000,00 TL’ye çıkarılması amacıyla Belediyemiz bütçesinden 10.000.000,00 TL aktarılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  1. Çeştepe Mahallesi 109 ada 3 parsel nolu; Aydın Büyükşehir Belediye Meclisince onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında spor tesisi alanında, yürürlükte bulunan UİP-20857 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:12.50 m., taks/kaks:0.40/1.20 lise alanında yer alan taşınmaz için, her yönden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi ve E:1.20,Yençok:30.50 m. yapılaşma koşullu kapalı spor tesis alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesine göre üst ölçekli planla uyumlu olduğu ve kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesiyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

          M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.