İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

03.04.2023 ALINAN KARARLAR

03.04.2023 ALINAN KARARLAR

 06.04.2023

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.04.2023 TARİHLİ NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI

I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

 1. Belediye Meclisinin 03.03.2023 tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısı II. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 2. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesi çerçevesinde hazırlanan, Belediye Başkanının 2022 yılına ait Faaliyet Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi gereğince tasvip ve tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 3. Efeler Belediyesi 2022 yılı Denetim Komisyonu Raporu mecliste okundu.
 4. 5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi uyarınca yapılan gizli oylama sonunda kullanılan 29 oyun tamamını alarak seçilen Meclis Üyesi Engin KULUYEVER’ in, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar Yedek Kâtip Üye olarak görev yapmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 5. Yapılan gizli oylama sonucuna göre; Ersun SİNANOĞLU, Maşallah USLU ve Mustafa SABUNCU 1 (bir) yıl süre ile Encümen Üyesi olarak seçilmişlerdir.
 6. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca açık oyla yapılan seçimler sonunda aşağıda isimleri yazılı üyeler 1 (bir) yıl süre ile İhtisas komisyonlarına seçilmişlerdir.

   İmar  Komisyonu:               Plan ve Bütçe Komisyonu:          Hukuk Komisyonu:            Esnaf ve Pazar

   Komisyonu:

     1- Abidin ARSLAN            1- Ahmet Mithat TAŞDAN            1- Yılmaz TİLKİ                 1- Yüksel DEVECİ

     2- İbrahim TOKAT             2- Oktay TOROS                          2- Altan KEMERCİ              2- Ramazan YIKILMAZ

     3- Kasım PAYZA                 3- Turgay AKGÜLLER                 3- Sabri KÜÇÜK                 3- Sabri KÜÇÜK

     4- İsmail Hakkı ESER         4- İsmail Hakkı GÜL                     4- Mustafa SABUNCU       4- Mustafa TOLAN

     5- İlhan ADIYAMAN         5- Abdülhamid Burak AYKUT      5- Savaş AKÇÖLTEKİN     5- Abdulkadir OGÜR

   Çevre ve Sağlık                 Ulaşım ve Turizm                      Tarım Komisyonu:               Kültür, Sanat, Spor.ve

   Komisyonu:                       Komisyonu:                                                                          Engelliler Komisyonu:

   1- Gülşen ALTUĞ              1- Umut Yener KÖSE                 1- Abidin ARSLAN               1- Gülşen ALTUĞ

   2- Yüksel MACAROĞLU   2- İbrahim TOKAT                    2- Adnan BOSNALI             2- Engin KULUYEVER

   3- Münevver GÖKTAŞ       3- Turgay AKGÜLLER              3- Sabri KÜÇÜK                   3- Sabri KÜÇÜK

   4- Mehmet BİÇER              4- İsmail Hakkı GÜL                4- Mustafa TOLAN               4- Kasım PAYZA

   5- Tarkans Zorlu KOŞAR    5- Necdet ŞENTÜRK                 5- Neşe MENDERES             5- Neşe MENDERES

 1. İlçemizde ikamet eden ve amatör olarak spor yapan Tuğba DANIŞMAZ’ ın Üç adım atlamada kazandığı, Avrupa şampiyonu olması dolayısıyla nakdi ödül verilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 2. İlçemiz sınırları içerisinde, yapıların yapılması aşamasında ve yapı ruhsatı düzenlenmesi sırasında, kanun ve yönetmelik hükümleri dışında Efeler İlçemizin zemin durumu da göz önüne alınarak istenecek olan ek belgelerin ve ilave tedbirlerin saptanması hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 3. İlimiz, Efeler İlçesi, Umurlu Mahallesi 473 ada 18 ve 19 parsel sayılı taşınmazların konut ve ticaret alanı kullanımları getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4. İlimiz, Efeler İlçesi, Orta Mahalle 1081 ada 303 parsel nolu, uygulama imar planında temel eğitim alanında yer alan taşınmaz için okul kullanımı getirilmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 5. İlimiz, Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi 942 ada 23 parsel nolu taşınmaz için ilkokul kullanımı getirilmesi amaçlı uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 6. İlimiz, Efeler İlçesi, Orta Mahalle 6892 ada 1, 2 parseller, 6893 ada 2 parsel ve 6894 ada 1, 2, 3, 4 parsel sayılı taşınmazların kitle nizam konut alanlarında bulunan taşınmazlar için 6892 ada 1 ve 2 parseller için konut alanı, 6893 ada 2 parsel konut alanı, 6894 ada 1, 2, 3, 4 parseller için Konut alanı kullanımları getirilmesi amaçlı uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 7. Aydın Büyükşehir Belediyesinin revizyon plan çalışmaları başlattığı alanlara bitişik olan önceden köy iken mahalleye dönüşen yerlerde İmar planı çalışmaları hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.