İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

03.07.2017 MECLİS GÜNDEMİ

03.07.2017 MECLİS GÜNDEMİ

29.06.2017

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.07.2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 18.00’DE

YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

1.Zabıt Özetinin okunması.

2.Birim Müdürlüğü ve Üst Yönetici Kadrolarına yapılan atamalar konusunda bilgi sunulması.

3.Norma uygun hazırlanan kadro ihdasının yapılması hususunun görüşülmesi.

4.Efeler Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarih ve 166 sayılı kararı ile kabul edilip yürürlüğe giren Efeler Belediyesi Memur ve Sözleşmeli Personel için Performans Değerlendirme Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.

5.İmar Plan Tadilatlarının görüşülmesi.

6.Efeler İlçesindeki merkez mahallelerde vatandaşlarımızın mesken olarak kullandığı yerleşim alanları içerisinde gürültülü işletmelere yeni ruhsat verilmemesi ve yerleşim alanları içinde önceki zamanlarda açılmış bu tip gürültülü işyerlerinin ruhsat devri yapılmaması hususunun görüşülmesi.

7.Belediyemiz bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet otobüsün DMO’dan tedarik edilmesi hususunun görüşülmesi.

8.Efeler Belediye sınırları içinde bulunan yeni yapılacak olan parklara isim verilmesi hususunun görüşülmesi.

9.Aydın İli Efeler İlçesi Orta mahalle tapunun 178 ada 16 parselinde kayıtlı taşınmazın büyük kısmı imar planında yol alanında kaldığından kamulaştırılmasını teminen 3194 sayılı kanunun 10. maddesine göre 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesi ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılması hususunun görüşülmesi.

10.Aydın İli Efeler İlçesi Karahayıt Mahallesi tapunun 1321 parselinde kayıtlı taşınmazın Fen İşleri Müdürlüğünce mevcut düğün salonunun bakım ve onarımı yapılacağından, söz konusu taşınmazın düğün salonu girişinde ve genişleme sahasında bulunmasından dolayı kamulaştırılmasını teminen 3194 sayılı kanunun 10. maddesine göre 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesi ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılması hususunun görüşülmesi.

11.Aydın Efeler Ata Mahallesi tapunun 2048 ada 1 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 361,77 m2 yüzölçümlü parselde 49,74 m2'ye tekabül eden 11/80 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

12.Aydın Efeler Cumhuriyet Mahallesi tapunun 1766 ada 24 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 301,99 m2 yüzölçümlü parselde 5,99 m2'ye tekabül eden 599/30199 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

13.Aydın Efeler Güzelhisar Mahallesi tapunun 6416 ada 24 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 190,16 m2 yüzölçümlü parselde 1,98 m2'ye tekabül eden 1/96 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

14.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun 1741 ada 33 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 188.80 m2 yüzölçümlü parselde 62.8 m2'ye tekabül eden 157/472 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

15.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun 6381 ada 6 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 270.00 m2 yüzölçümlü parselde 28 m2'ye tekabül eden 14/135 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

16.Aydın İli Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi tapuda 6465 ada 26 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 212,39 m⊃2; yüzölçümlü parselde 3,36 m⊃2;'ye tekabül eden 19/1200 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

17.Aydın İli Efeler İlçesi Osman Yozgatlı Mahallesi tapuda 6173 ada 26 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 1,332,11 m⊃2; yüzölçümlü parselde 1,07 m⊃2;'ye tekabül eden 107/133211 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

18.Aydın İli Efeler İlçesi Zafer Mahallesi tapuda 133 ada 39 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 204,78 m⊃2; yüzölçümlü parselde 12,29 m⊃2;'ye tekabül eden 1229/20478 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

 

                      

M.Mesut ÖZAKCAN

               Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.