İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

03.07.2019 ALINAN KARARLAR

03.07.2019 ALINAN KARARLAR

04.07.2019

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.07.2019 TARİHLİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

1-Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarihli Temmuz ayı meclis toplantısının I.birleşimine ait zabıt özetinin 13. maddesinin oyçokluğu olarak değiştirilmiş haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.  

 

2-Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2019 Yılı Ek Bütçesi’nin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesine uygun olduğu tespit edilmiş olup, bütçenin hazırlandığı şekliyle 14.400.000,00 TL gelir ve gider denkliği sağlanmış bir şekilde kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

3-Belediyemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

4-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

5- Fen İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

6- 2005/9207 sayılı yönetmeliğin 30.maddesinin a bendinde Hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri; her türlü mabet, dini kurum ve kuruluşlar; sanat müesseseleri, maden ocakları, inşaat yerleri; patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri yakınında, b bendine göre “ Konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyolları ve karayollarının her iki tarafında sınır çizgileri 200 metre;c bendine göre Otogar ve otobüs terminallerinde, d bendine göre Resmi ve Özel okul binalarına, İlk ve Orta Öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarına 100 metre dendiğinden ve ekli krokide belirtilen ilave içkili alan bölgeleri söz konusu yönetmeliğe uygun olduğundan, ayrıca asayiş yönünden de olumsuz görüş belirtilmediğinden krokinin kabulüne ve içkili alan bölgelerine ekli krokide belirtilen yerlerin eklenmesinetoplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

7- Konut dışı kentsel çalışma alanlarında (128 Ada, 129 Ada, 130 Ada, 131 Ada, 620 Ada) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı müracaatı bulunulması halinde ruhsat verilip verilmeyeceği ve mevcut ruhsatların devrinin yapılıp yapılmayacağı hususunun yerinde incelenmek üzere bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

M.Fatih ATAY

                                                                                                                      Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.