İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

03.07.2020 ALINAN KARARLAR

03.07.2020 ALINAN KARARLAR

09.07.2020

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.07.2020 TARİHLİ TEMMUZ AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1.Belediye Meclisinin 01.03.2020 tarihli Temmuz Ayı Meclis Toplantısı I.birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2.2019 Mali Yılı Efeler Belediyesi İdare Bütçe Kesin Hesaplarının Yönetim Dönemi kayıtlarına uygun olduğu, işlemlerin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre yapıldığı, 2019 yılı Taşınır Mal hesaplarının muhasebe kayıtlarına uygun olduğu ve Taşınır Mal Yönetmeliği dikkate alınarak yapıldığı görülmüş olup, belediyemiz 2019 yılı Kesin Hesap ve 2019 yılı Taşınır Yönetim Dönemi Kesin Hesabının kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

3.Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4.Efeler Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Kuruluş ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliği ile Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kadın Aile Çocuk Psiko-Sosyal Destek Merkezi Yönetmeliğinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5.Dünya ve Avrupa Halter Şampiyonu Ayşegül ÇAKIN'a ödül olarak Belediye bütçesinden net 7.000,00 TL nakti ödeme yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6.5393 Sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesine istinaden; Belediyemiz bünyesinde kurulan ve çalışmalarını yürüten Yayın Kurulu'nun yayımlanmasına karar verdiği kitapların, Belediye iştiraklerinden EfebelPer.Hiz.İnş.Tem.SporGida Tur.Jeo.San.ve Tic.A.Ş. tarafından "Efeler Belediyesi Kültür Yayınları" adıyla basılıp satışa sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7.Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgını Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun gereğince; mülkiyeti ve tasarrufu belediyemize ait belediyemizce kiraya verilen taşınmazlardan, söz konusu yayınlanan genelge kapsamında ekli listede belirtilen 70 adet kiracının 3 aylık (Mart- Nisan- Mayıs 2020 dönemi) kira bedeli tahakkuklarının iptal edilerek, kira bedellerinin alınmamasına, ancak süre uzatılmamasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8.Efeler İlçesi, Orta Mahalle 6588 ada 4,5,6 parsel ile Tepecik Mahallesi 241 ada 1 parsel nolu, taşınmazlar üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Gayrimenkul Değerleme Raporlarının gelmemesi sebebiyle ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

9.Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi 2296 ada 2 ve 3 parsel nolu, taşınmazlar üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre ek nüfus getirmediğinden sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmadığı gerekçesiyle uygun olduğundankabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

10.Efeler İlçesi, Aşağıkayacık Mahallesi 130 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre kamu yararı amaçlı olduğu,  sosyal altyapıyı artırıcı olduğu ve üst ölçek imar planına uyarlılık gösterdiği gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

11.Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 2321 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre ek nüfus getirmediğinden sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmadığı gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

12.Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 6688 ada 1 parsel, 6689 ada 1 parsel, 6680 ada 1 ve 2 parsel, 6686 ada 1 ve 5 parsel, 6685 ada 1 parsel, 6684 ada 1 ve 2 parsel, 6681 ada 1, 2, 3 parsel nolu taşınmazlar üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre ek nüfus getirmediğinden sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmadığı gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

13.Efeler İlçesi Zafer Mahallesi 222 ada 30 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6.Maddesi ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 8.Maddesine eklenen “İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez.” denilmekte olduğundan,  taşınmazın Yençok:25.50(7 kat) olarak çevresindeki yapı yüksekliklerine uyarlılık gösterdiği gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

14.Çarşamba ve Kurtuluş Pazar yerlerinde tahsis hakkı bulunan (vergili) esnaflarımızın aynı gün kurulan ikinci pazar yerinden tahsis alamayacağından dolayı, sadece Kurtuluş Pazar yerinde tahsis hakkı bulunan esnafların talep etmesi halinde anne, baba, eş, çocuklar ve kardeşlerine devir işleminin kura müracaat süresince yapılabilmesi ayrıca söz konusu taşınacak olan Pazar yerlerinde mevcut esnafın hakkı gözetileceğinden dolayı yeni kayıt alımlarının pazar yeri kurası çekilinceye kadar durdurulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

 

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.