İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

03.08.2017 ALINAN KARARLAR

03.08.2017 ALINAN KARARLAR

07.08.2017

       BELEDİYE MECLİSİNİN 03.08.2017 TARİHLİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1-Belediye Meclisinin 01.08.2017 tarihli Ağustos Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2- Kadıköy Mahallesi, 18J3 pafta, 28 ve 29 parsel numaralı taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın, imar planı değişikliği ve proje için imzalanan sözleşmede yer alan maddelerden dolayı uygun olmadığından reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

3- Efeler İlçesi İçkili Alan Bölgelerinin eski içkili alan bölgelerinde açılan içkili işletmelerin müktesep haklarının korunması açısından işletmelerini çalıştırmaya devam etmeleri, içkili alan bölgesi dışında kalan yerlerde açılmak istenen yeni içkili işletmelere ruhsat verilmemesine ve devir yapılmamasına, Zabıta Müdürlüğünün teklif ettiği şekilde belirlenen yeni içkili alan bölgelerinin uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4- Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Güvenlik Amirliği bünyesinde,5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanununa bağlı olmak üzere, toplam 52 (Elli iki) Ö.G.G. ve 3 (Üç) tane Ö.G.Şefi olmak üzere toplam 55 kişi Ö.G.G. Personel Hizmet Alımının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ve yıllara sari (yaygın) olarak yapılmasına, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5- Efeler Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi Kuruluşu, Görev, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6- Efeler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğindeki değişikliğin komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7- Belediyemiz 2017 yılı Gelir Ücret Tarifesi’nin 3.Bölümü’nde yer alan Zabıta Müdürlüğü’nün uygulayacağı Pazar Yeri Tahsis Ücreti Taksitlendirilmesi kısmının, vatandaşlardan gelen taleplerin karşılanması ve yaşanan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla yapılan taksitlendirme düzenlemesine “Not” olarak; “Sözkonusu taksitlendirme işlemi yapılırken toplam tutara (5 taksit tutarına %5, 9 taksit tutarına %7,5) oranında komisyon ilave edilir. Komisyon oranı 1. Taksit ile birlikte peşin tahsil edilir.” İbaresinin eklenmesine ve 2017 Yılı gelir ücret tarifesine işlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8-Aydın Yazarlar ve Şairler Derneğinin Belediyemizle ortaklaşa ve Belediyemizin Koordinasyonunda Türkiye genelinde ve Ulusal düzeyde “EFELER ve EFELİK“ konulu bir şiir yarışması projesi hazırlanmıştır. Bu proğramın hayata geçirilmesi amacıyla  düzenlenen ÊFELER ve EFELİK  şiir yarışmasında  ödül olarak 1.’ye 2 adet cumhuriyet altını ve plaket, 2.’ye 1 adet Cumhuriyet altını ve plaket, 3.’ye 1 adet yarım altın ve plaket, 3 kişiyede mansiyon olarak 1 küçük altın ve plaket, toplamda 7 adet altın ve 7 adet plaket  verilmesine, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

9- Başkanlığımız ile Engelliler Parkı/Hisler Parkı yapımına yönelik yapılan protokolde sıralanan yükümlülüklerini yerine getirmediğinden KEBUDER (Küçük Eller Büyük Umutlar Derneği)‘ne 31.12.2017 tarihine kadar süre verilmesine, süre sonunda edimini yerine getirmezse protokolün feshedileceğinin ihtar edilmesine, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

10- Ata Mahallesi tapuda 2053 ada 3 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 151,59 m⊃2; yüzölçümlü parselde 7,58 m⊃2;'ye tekabül eden 1/20 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

11- Cumhuriyet Mahallesi tapuda 1494 ada 21 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 601,01 m⊃2; yüzölçümlü parselde 88,15 m⊃2;'ye tekabül eden 11/75 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

12- Cumhuriyet Mahallesi tapuda 1766 ada 27 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 293,57 m⊃2; yüzölçümlü parselde 1,85 m⊃2;'ye tekabül eden 185/29357 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

13- Orta Mahallesi tapuda 1430 ada 27 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 321,93 m⊃2; yüzölçümlü parselde 10,77 m⊃2;'ye tekabül eden 359.000/10731.000 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

14- Orta Mahallesi tapuda 1430 ada 27 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 321,93 m⊃2; yüzölçümlü parselde 10,77 m⊃2;'ye tekabül eden 359.000/10731.000 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

15- Ovaemiri Mahallesi tapuda 213 ada 13 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 349,54 m⊃2; yüzölçümlü parselde 153,33 m⊃2;'ye tekabül eden 15333/34954 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

16- Tepecik Mahallesi tapuda 169 ada 10 parselde kayıtlı imar planında sanayi alanında kalan 12.241,84 m⊃2; yüzölçümlü parselde 674,69 m⊃2;'ye tekabül eden 67469/1224184 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

M. Mesut ÖZAKCAN

               Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.