İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

03.09.2021 ALINAN KARARLAR

03.09.2021 ALINAN KARARLAR

06.09.2021

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.09.2021 TARİHLİ EYLÜL AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

1-Belediye Meclisinin 01.09.2021 tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

2-Birinciye 3.000,00 TL, ikinciye 2.000,00 TL, üçüncüye 1.000,00 TL, mansiyona hak kazanan iki kişiye de 500,00’ er Türk Lirası nakit para ödülü verilmesine,

Dereceye giren yarışmacılara birer plaket (adeti 80,00 TL + KDV’ den 5 adet) verilmesine,

Jüri üyelerine plaket verilmesi uygun görülürse aynı şekilde 5 jüri üyesine plaket yaptırılmasına,

Yarışmanın ödül töreni için misafir davet edilmesi durumunda ortalama (oda + kahvaltı) konaklama bedelinin 225,00 TL olarak belirlenmesine,

Gerçekleştirilecek ödemelerin 15.000,00 (onbeşbin) TL’ yi geçmeyecek şekilde uygun bütçe kaleminden karşılanmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

3-Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan değişiklik teklifinin komisyona sevk edildiği haliyle kabulüne ve bu şekilde 2021 Yılı Gelir Ücret Tarifesinin değiştirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

4-Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan değişiklik teklifinin komisyona sevk edildiği haliyle kabulüne ve bu şekilde 2021 Yılı Gelir Ücret Tarifesinin değiştirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

5-Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 131, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152 nolu yapı adalarında yapılan TEKLİF-09080561 UİP-09264942 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, mevzuat ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin 20.08.2020 tarih ve 156151 sayılı görüş yazısına uyarlılık gösterdiği gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

6-Yedieylül  Mahallesi 6508 ada 1, 4, 5, 6, 7 parsel numaralı taşınmazlarda yapılan TEKLİF-09507861 UİP-09834988 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, mevzuata uyarlılık gösterdiği gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

  M.Fatih ATAY

                                   Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.