İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

03.10.2019 ALINAN KARARLAR

03.10.2019 ALINAN KARARLAR

07.10.2019

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.10.2019 TARİHLİ EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

1-Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce uygulanmakta olan 2019 yılı Gelir Ücret Tarifesine;“

  • Lise Hazırlık Öğrencilerine Yıllık 1.271,19 TL (KDV Hariç),
  • Üniversite Hazırlık Öğrencilerine Yıllık 1.694,92 TL (KDV Hariç,) her iki ücretinde 10 eşit taksitte ödenebilmesine” olarak ilave edilmesine, toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

3-Belediyemizin 2020 Mali Yılı Performans Programının kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle ile karar verildi.

4-Belediyemiz 2020 yılı Gelir Ücret Tarifesinde yer alan gelir kalemlerindeki artışların Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun onayladığı haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle ile karar verildi.

5-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62 nci maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 24 ve 26 nci maddeleri gereğince, 2020 yılı Belediyemiz bütçe ve izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminlerinin 2020 Yılı Analitik Bütçesi 250.605.000,00 TL Gelir, 249.900.000,00 TL Gider ve 705.000,00 Red ve İadeler olmak üzere gelir ve gideri denk bütçe olarak kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

6-Efeler İlçesi, Işıklı Mahallesi 1606 parsel nolu taşınmaz için talep edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında, kamu yararı amaçlı olduğundan ve üst ölçek imar planına uyarlılık gösterdiğinden uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

7-Belediyemiz 03/08/2017 tarih ve 197 nolu Meclis Kararı ile belirlenen içkili alan bölgelerine İlçemiz Işıklı Mahallesi Işıklı istikametine doğru Işıklı (Kültür) Sokak ile otoban köprüsünün kesiştiği yerden başlayarak 0-400 metre mesafede yola cephesi bulunan (sağ/sol) binalar adresinin ilave edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

M.Fatih ATAY

                                                                                                                      Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.