İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

03.11.2021 ALINAN KARARLAR

03.11.2021 ALINAN KARARLAR

05.11.2021

    BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2021 TARİHLİ KASIM AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

1-Belediye Meclisinin 01.11.2021 tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

2-5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. maddesine istinaden, Belediye Meclis Başkanı ve Üyelerine katıldıkları her Meclis, İhtisas Komisyonları ve Denetim Komisyonu toplantıları için Belediye Başkanına ödenen aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadar Huzur Hakkı ücreti ödenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

3-T.C. Efeler Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğünün Ek’de belirtilen Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4-23.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2l4.maddesi ile 29.04.2003 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesi (b) fıkrasına dayanılarak hazırlanıp ek’te belirtilen T.C. Efeler Belediye Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5-T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 10/2/1954 Tarihli Ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları 2021 Yılı İçin H Cetvelinde belirtildiği gibi;

A- Memur ve Hizmetlilerden;

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)            61,65

b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar        57,55

c) Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar        54,05

d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar                 47,65

e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar              46,35

(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik olarak ödenecek harcırah tutarı 46,35 TL olarak belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6-Belediyemize ait Pınarbaşı mevkiinde bulunan Tırmanma Duvarında, 26-27-28 Kasım 2021 tarihlerinde Efeler Cup Spor Tırmanışı Yarışması Türkiye Şampiyonası yapılmasına, dereceye giren yarışmacılara aşağıdaki kategoriler üzerinden toplam 40.000 TL ödül verilmesine ve Belediye Bütçesinden ödenmesine;

GENÇLER VE BÜYÜKLER (2004 DAHİL VE ÜZERİ YAŞ GRUPLARI)

1

2.750,00 ₺

1

2.750,00 ₺

2

2.000,00 ₺

2

2.000,00 ₺

3

1.500,00 ₺

3

1.500,00 ₺

 

DERECE

KIZLAR

DERECE

ERKEKLER

KÜÇÜKLER A-B-C (2005 DAHİL - 2010 DAHİL ARASI YAŞ GRUPLARI)

1

2.250,00 ₺

1

2.250,00 ₺

2

1.500,00 ₺

2

1.500,00 ₺

3

1.000,00 ₺

3

1.000,00 ₺

HIZ BRANŞI TIRMANIŞ YARIŞMASI ÖDÜL MİKTARI

 

DERECE

KADINLAR

DERECE

ERKEKLER

GENÇLER VE BÜYÜKLER (2004 DAHİL VE ÜZERİ YAŞ GRUPLARI)

1

2.250,00 ₺

1

2.250,00 ₺

2

1.500,00 ₺

2

1.500,00 ₺

3

1.000,00 ₺

3

1.000,00 ₺

 

DERECE

KIZLAR

DERECE

ERKEKLER

KÜÇÜKLER A-B-C (2005 DAHİL - 2007 DAHİL ARASI YAŞ GRUPLARI)

1

1.750,00 ₺

1

1.750,00 ₺

2

1.200,00 ₺

2

1.200,00 ₺

3

800,00 ₺

3

800,00 ₺

1 KİŞİYE FAİR PLAY ÖDÜLÜ

                 1.000,00 ₺

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7-Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 14/A maddesine istinaden yapılacak iş ve eylemlerde cezai yaptırımlar ile ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi AYKOME Kuruluş Görev Çalışma ve Usulleri Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda işlem yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8-Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi 454 ada 3 parsel ve bitişiğinde TEKLİF-09419397 UİP-09977333; Cumhuriyet Mahallesi 594 nolu yapı adası güneyinde park alanında TEKLİF-09933651 UİP-09445933; Cumhuriyet Mahallesi 2032 nolu yapı adası kuzeyinde park alanında TEKLİF-09854923 UİP-09110717; Osman Yozgatlı Mahallesi 6020 nolu yapı adası güneyinde park alanında TEKLİF-09578987 UİP-09008398; Orta Mahalle 532 ada 1 parsel nolu, park alanında TEKLİF-09243351 UİP-09175959; Zafer Mahallesi 1925 ada 1 parsel batısında park alanında TEKLİF-09971805 UİP-09424516 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26 (b) Maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle uygun olmadığından reddine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

9-Aydın İli Efeler İlçesi Zeybek Mahallesi 187 ha alanda Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 05.10.2020 tarih ve 229 sayılı kararı ve itirazlar sonrası 10.12.2020 tarih ve 319 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının, plan açıklama raporunda eksikliklerin olduğu gerekçesi ile reddine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

10-Aydın İli Efeler İlçesi Ovaemiri Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun, plan açıklama raporunda eksikliklerin olduğu gerekçesi ile reddine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

11-Efeler İlçesi Işıklı Mahallesi 1615 parsel nolu, Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 26.05.2021 tarih ve 161 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında Kamu Hizmet Alanına (Tarım İl Müdürlüğü) kalan taşınmaz için E:1.50 Yençok:4 kat koşullu Resmi Kurum Alanı (Tarım ve Orman Müdürlüğü) kullanımı getirmesi amaçlı TEKLİF-09451762 UİP-09505826 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

12-Cumhuriyet Mahallesi 1439 ada 25 parselin batısında /1000 ölçekli uygulama imar planında kaldırımda; Cumhuriyet Mahallesi 1701 ada 1 parselin güneydoğusunda /1000 ölçekli uygulama imar planında kaldırımda; Ata Mahallesi 1985 ada 1 parselin güneyinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kaldırımda; Orta Mahallesi 1232 ada 172 parsel güneydoğusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kaldırımda; Orta Mahalle 2822 ada 3 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında küçük sanayi alanı çekme mesafesi içerisinde; Tepecik Mahallesi 167 ada 16 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sanayi alanı çekme mesafesi içerisinde;  Tepecik Mahallesi 150 ada 8 parsel güneydoğusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kaldırımda;  Tepecik Mahallesi 132 ada 19 parsel kuzeyinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kaldırımda trafo alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talepleri ile Kurtuluş Mahallesi 272 ada 4 parselin batısında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanında olan trafo alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin yerinde incelenmek amacıyla bir sonraki toplantıda yeniden görüşülmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

13-İlimiz Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 6359 ada 1 ve 2 parsel nolu, yürürlükte bulunan 1/5000 nazım imar planına göre gelişme konut alanında kalan taşınmazlar için, yürürlükte bulunan UİP-2130 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında h:12.00m kitle nizam konut alanında kalan taşınmazlar için, E:1.59 Yençok:25.00 m koşullu Konut Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı TEKLİF-09169342 UİP-09127852 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin üst ölçekli planla uyumlu olduğu ve sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmadığı gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

14-İlimiz Efeler İlçesi Osmanyozgatlı Mahallesi 6191 ada 8 ve 9 parsel nolu; Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.09.2021 tarih ve 305 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre Ticaret Alanında, yürürlükte bulunan UİP-2130 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:3.00 Yençok:12.00m (3 Kat) koşullu Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında yer alan taşınmaz için, E:3.00 Yençok:12.00m koşullu Ticaret Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı TEKLİF-09882124 UİP-09751661 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin üst ölçekli planla uyumlu olduğu ve sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmadığı gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

15-İlimiz Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 639 ada 68 ve 69 parsel nolu; Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.09.2021 tarih ve 303 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre 24 metre genişliğinde taşıt yolu ve park alanında, yürürlükte bulunan UİP-2130 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 2 kat, ön bahçe mesafesi 5 metre, yan bahçe mesafesi 3 metre, TAKS/KAKS:0.20/0.40 yapılaşma koşullu konut alanı, çocuk bahçesi alanı, park alanı ve 24 metrelik taşıt yolu alanında yer alan taşınmaz için, 69 parsel numaralı taşınmazda yer alan ifraz hattı kaldırılarak park ve çocuk bahçesi alanı getirilmesi amaçlı TEKLİF-09963451 UİP-09265971 Plan işlem nolu talebinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin üst ölçekli planla uyumlu olduğu ve sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmadığı gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

16-Yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına “Küçük Sanayi Alanlarında (KOBİ), imar parseli sınırları içerisinde tamamen toprak altında kalmak kaydıyla otopark düzenlenebilir” plan notunun getirilmesi amaçlı TEKLİF-09112235 UİP-09611579 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli imar planı plan notu değişikliğinin uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

17-Aydın ili Efeler ilçesi Efeler Belediyesi sınırları içerisinde yer alan yerleşim yerlerinin ilk etapta emlak vergisine esas arsa rayiç bedelleri göz önünde bulundurularak ve 5216 sayılı Büyükşehir ve 6360 sayılı kanuna göre köy ve beldelerden mahalleye dönüşen yerlerde göz önünde tutularak bir grup daha ilave edilmek suretiyle; 6 gruba ayrılmasına; Buna göre; 0- 60 tl arası emlak beyan değeri olanlar 6.grup olarak tarifedeki bedelin P’si, 61-200 tl arası 5.grup ve tarifedeki bedelin `’ı, 201-300 tl arası 4.grup ve tarifedeki bedelin p’i, 301-500 tl arası 3 grup ve tarifedeki bedelin ?’i, 501 -1000 tl arası 2.grup ve tarifedeki bedelin ?’ı, 1001 tl üzeri emlak beyan değeri olan yerler 1. Grup olarak belirlenmesine ve tarifedeki bedelin 0’ü alınmasına,

         Açık Otopark alanlarında ve yeraltı otopark alanlarında birim otopark arsa payı hesap edilirken emsal 1.00 olarak alınacaktır.

Otopark alanın ve otopark grubunun değerlendirileceği parsellerin 2 veya daha fazla yola cephesi olması durumunda, emlak vergisine esas arsa rayiç bedeli en yüksek olan yola göre yapılması uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

M.Fatih ATAY 

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.