İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

03.12.2018 ALINAN KARARLAR

03.12.2018 ALINAN KARARLAR

10.12.2018

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.12.2018 TARİHLİ ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1-Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2-İçkili alan bölgelerinin yeniden düzenlenmesi konusunda alınan 05/11/2018 tarih ve 278 sayılı meclis kararının tashihi hususunun görüşülmek üzere Meclis Hukuk ile Esnaf ve Pazar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

3-Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri konusunda alınan 04/01/2018/21 sayılı meclis kararında değişiklik yapılması hususunun görüşülmek üzere Esnaf ve Pazar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

4-2018 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

5-Mali Hizmetler Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Hukuk Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

6-Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Arşiv Hizmetleri Biriminin Görev,  Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik teklifinin görüşülmek üzere Meclis Hukuk Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

7-Belediyemize ait afet risklerine hazırlık kapsamında 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ve yapı kayıt belgesi alınmış taşınmazların ilgililerine satılıp satılamayacağı, satılacak ise emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmek üzere Meclis Hukuk, İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

8-Efeler İlçesinde bulunan Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait taşınmazların, emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmek üzere Meclis Hukuk, İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

9-Efeler İlçesi Osman Yozgatlı Mahallesi tapuda 6020 ada 9 parselde bulunan taşınmazın (2041/266358) paylı 81,64 m2.lik mülkiyeti Efeler Belediyesine ait hissenin Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne okul yapılması amacı ile tahsis edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmek üzere Meclis Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

10-Orta Mahalle 1769 nolu konut alanında Efeler Belediye Meclisinin 03.08.2018 tarih ve 216 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2018 tarih ve 374 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine yasal süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

11-Kuyulu Mahallesi 95 parsel numaralı yönetim merkezi alanında bulunan trafo binası yerinin büyütülmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

12-Tepecik Mahallesi DSİ kanal hattı ile imar planındaki yapı adası hattı arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

13-Meşrutiyet Mahallesi 19K3 pafta 937 ada 19 parsel nolu konut alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

14-Çeştepe Mahallesi UİP-11800 PİN işlem No’lu imar planı plan notlarına, yeni plan hükümleri ilave edilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

15-Tepecik Mahallesi UİP-11805 PİN işlem No’lu imar planı plan notlarına, yeni plan hükümleri ilave edilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

16-Dalama Mahallesi UİP-11802 PİN işlem No’lu imar planı plan notlarına, yeni plan hükümleri ilave edilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

17-Umurlu Mahallesi UİP-10251 PİN işlem No’lu imar planı plan notlarına, yeni plan hükümleri ilave edilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

18-Efeler İlçesi UİP-2129 PİN işlem No’lu Aydın İlave ve Revizyon Uygulama İmar planı notlarına, yeni plan hükümleri ilave edilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

19-Işıklı Mahallesi 135 ada 1 parsel numaralı özel sağlık tesisi ve ticaret alanında; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

20-Orta Mahalle 818 ada 69 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

M.Mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.