İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

04.01.2018 ALINAN KARARLAR

04.01.2018 ALINAN KARARLAR

09.01.2018

BELEDİYE MECLİSİNİN 04.01.2018 TARİHLİ OCAK AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1.Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.  

2.Efeler Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 151 sayılı Meclis Kararı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2017 tarih ve 338 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Çeştepe Revizyon İmar Planına Yasal askı süresi içerisinde gelen itirazların itiraz dilekçelerinin incelenmesi devam etmesi nedeniyle ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

3.Efeler Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 148 sayılı Meclis Kararı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2017 tarih ve 412 sayılı kararı ile tadilen onaylı 1/1000 ölçekli Zafer Mahallesi Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde gelen itirazın, yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4.Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 17L4 pafta, 2283 ada 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazlar için, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut alanında;  yürürlükte bulunan UİP-2130 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, kitle nizam h:9.00m yapılaşma koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, TAKS/KAKS:0.40/1.29 Yençok:24.00m(8kat) koşullu konut kullanımı ve otopark kullanımı getirilmesi amaçlı UİP-2130,50 PİN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Efeler Belediye Meclisinin 05.12.2017 tarih 268 Sayılı kararı ile onaylanmış olup; kararda kat yüksekliği sehven hatalı yazıldığından, kat yüksekliğinin Yençok:24.00m(8kat) olarak tashih edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5.Efeler ilçesinde kurulmuş olan birçok sanayi sitesi  bulunmaktadır. Oto tamirhaneleri (boya, elektrik, motor, kaporta vs.) oto aksesuar, motosiklet tamirhanesi, oto yıkama (susuz dahil)- yağlama, oto döşeme atölyesi, oto lastik tamirhanesi, marangoz, mobilya imalatı, demirci-alüminyum-pvc doğrama atölyeleri, halı yıkama işletmesi ve Oto Expertiz, Oto Ses Sitemleri Satış ve Montaj, Mobilya Döşeme Atölyesi açmak için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı müracaatında bulunulması halinde bu işletmeler için ayrılmış yerler olduğundan öncelikle kendi türündeki işyerlerine mahsus sanayi bölgelerinde kurulmasını sağlamak amacıyla bu yerlere yönlendirilmesi, Efeler İlçesindeki Merkez Mahalleler ve mahalleye dönüşen beldelerde,  vatandaşlarımızın mesken olarak kullandığı yerleşim alanları içerisinde bahse konu işletmelere yeni ruhsat verilmemesi ve yerleşim alanları içinde önceki zamanlarda açılmış bu tip işyerlerinin ruhsat devri yapılmamasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6.İlimiz Efeler ilçesinde faaliyet gösteren ve Federasyona üye spor kulüplerinden Dalamaspor’a net 10.000(ONBİN)TL nakti para yardımı yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7.İlimiz Efeler ilçesinde faaliyet gösteren ve Federasyonumuza üye Aydınspor 1923 kulübüne amatör olarak akademi lig ve yerel liglerde mücadele eden altyapı Ul4-Ul5-Ul6-Ul7-Ul8-Ul9 takımları için net 60.000.TL.sı nakti para yardımı yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8.Belediyemiz ve Aydın Lisesi Mezunları Derneğinin 6-7 Ocak 2018 tarihleri arasında Adnan Menderes Yaşam Merkezinde ortaklaşa düzenleyeceği, 2. Ulusal ELO Satranç Turnuvasına açık, 14 yaş altı,10 yaş altı, 8 yaş ve 7 yaş sporcularının katılacağı Satranç turnuvası için 5 kategoride l8 sporcuya ödül olarak verilmek üzere; l adet yarım altın, 5 adet çeyrek altın, 9 adet gram altın ve 3 adet satranç saati satın alınmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

9.Hakkari Yüksekova Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nın namı Efeler olarak geçmekte olup üniformalarında da Efeler arması olmasından dolayı, taburlarının önünde bulunan Efeler yazısının yanına konulmak üzere Aydın'ımızın ve Efelerimizin sembolü olan Efeler Büstünün yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

10.Efeler İlçe Belediye Başkanlığı sınırları içerisinde üretilen ambalaj atıklarının (cam, metal, plastik, pet, kağıt ve karton vb.) mücavir alan sınırları içerisinde lisanslı yükleniciler tarafından geri dönüştürülmesi amacıyla evsel atıklardan ayrı toplanması ve değerlendirilmesi işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

11.Aydın İli, Efeler İlçesi, Kardeşköy Mahallesi, tapuda 1633 parselde Efeler Belediyesi adına kayıtlı 745,18m2 yüzölçümlü taşınmazın Efeler İlçe Müftülüğüne cami ve kuran kursu yapılmak üzere (öğrenci yurdu ve lojman olarak kullanılmamak kaydıyla) 10 yıl süre ile tahsisine ve söz konusu taşınmazla ilgili yapılacak olan tahsis protokolünü imzalamak üzere Efeler Belediye Başkanı M.Mesut ÖZAKCAN’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

M. Mesut ÖZAKCAN

                Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.