İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

04.01.2023 ALINAN KARARLAR

04.01.2023 ALINAN KARARLAR

06.01.2023

BELEDİYE MECLİSİNİN 04.01.2023 TARİHLİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI

II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

  1. Belediye Meclisinin 02.01.2023 tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
  2. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. maddesine istinaden, Belediye Meclis Başkanı ve Üyelerine katıldıkları her Meclis, İhtisas Komisyonları ve Denetim Komisyonu toplantıları için Belediye Başkanına ödenen aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadar Huzur Hakkı ücreti ödenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  3. Belediyemiz 03/08/2017 tarih ve 197 nolu Meclis Kararı ile belirlenen içkili alan bölgelerine ilave olarak İlçemiz Hasanefendi - Ramazanpaşa Mahallesi 1906 Sokak No:5-11 (Dahil) arasında bulunan adresler ile Zeybek Mahallesi Zeybek 5. Cadde No:1-5 (Dahil) arasında bulunan adreslerin 03/08/2017 tarih ve 197 nolu Meclis Kararımıza içkili alan bölgesine ilave olarak dâhil edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  4. 5393 Sayılı kanunun 9.ncu maddesinde “Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve Kaymakamın görüşü üzerine Valinin onayı ile olur” denildiğinden Umurlu mahallesinde kurulması istenilen 4 mahallenin imar planları doğrultusunda ve gelecekteki nüfus, yapılaşma gibi unsurlar anlamındaki ve gelişme projeksiyonu bakımından sınırlarının tespit edilebilmesi için İmar İşleri Müdürlüğünce gerekli çalışmaların tamamlanmasından sonra karar verilmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  5. Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, 184 ada 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 262 parsel numaralı taşınmazlar için h=9.50m, E=0.90 yapılaşma koşullu UİP numarası- 09048789 olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  6. Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 1468 ada 7 parsel nolu, 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre Temel Eğitim Tesis Alanında kalan taşınmaz için, yürürlükte bulunan UİP-2129 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapı yaklaşma mesafeleri güneyde 20 m diğer cephelerde 10 m olan ilköğretim alanında kalan taşınmaz için, yapı yaklaşma mesafeleri 5 metre, Yençok:19.50m ve Emsal E=2.00 yapılaşma koşullu Orta Okul Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  7. Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 6215 ada 2 parsel nolu, 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre İlköğretim Alanında kalan taşınmaz için, yürürlükte bulunan UİP-2129 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapı yaklaşma mesafeleri güneyde 40 metre, kuzeyde 10 metre, doğu ve batıda 10 metre olan ilköğretim alanında kalan taşınmaz için, yapı yaklaşma mesafeleri 5 metre, Yençok:19.50m ve Emsal E=2.00 yapılaşma koşullu Lise Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine göre kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  8. Efeler İlçesi Ovaemiri Mahallesi 226 ada 1, 2, 3, 4 parsel numaralı taşınmazlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.10.2022 tarih ve 344 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında Ticaret+Turizm Alanı ve otopark alanında kalan taşınmaz için, her cepheden 5m yapı yaklaşma mesafesi olan E:0.50 Yençok:12.50m yapılaşma koşullu “Ticaret-Turizm Alanı” kullanımı getirmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, üst ölçekli plan ile uyarlılık gösterdiği gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  9. Tepecik Mahallesi tapunun 134 ada 6, 7 ve 8 parsellerde yer alan kayıtlı taşınmazlar için yeni yapı nizamı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, mevzuat ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin 20.08.2020 tarih ve 156151 sayılı görüş yazısına uyarlılık gösterdiği gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 M.Fatih ATAY

                                                                                                                                  Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.