İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

04.02.2016 MECLİS GÜNDEMİ

04.02.2016 MECLİS GÜNDEMİ

03.02.2016

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 04.02.2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 18.00’DE

 BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU 

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

1.Zabıt Özetinin okunması.

 

2.İmar Planı Tadilatları ile ilgili 8 adet dosyaya ait Meclis İmar Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

 

3.Mülkiyeti belediyemize ait Yukarı Kayacık Mah. 2 pafta 114 ada 156 parsel avlulu kargir ev, Sıralılar Mah. 11 pafta 751 parsel avlulu kargir ev, Konuklu Mah. 2 pafta 1022 parsel avlulu kargir ev ve Pınardere Mah. M198.19A.2B pafta 103 ada 2 parselde bulunan arsa nitelikli lojmanların cami görevlilerince imamevi olarak kullanılmak üzere İlçe Müftülüğüne 3 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilip, edilmeyeceği hususu ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

 

4.İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda mülkiyeti belediyemize ait, Ambarcık, Baltaköy, Emirdoğan, Işıklı, Kadıköy, Kızılcaköy, Kocagör, Konuklu, Kuloğulları, Kuyucular, Kuyulu, Pınardere, Serçeköy, Dalama, Ovaeymir ve Yılmazköy Mahallelerinde Tarımsal Yayımı Gerçekleştirme (TARGEL) Projesi kapsamında Ziraat Mühendisleri ve Veteriner Hekimlerce kullanılan hizmet binalarının ücretsiz olarak tahsis edilip edilemeyeceği, edilmesi halinde tahsis süresinin belirlenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

 

5.Aydın ili Efeler ilçesi Orta Mahallesi tapunun, 1663 ada, 46 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 204.98 m2 yüzölçümlü parselde 2.22 m2'ye tekabül eden 3/277 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar Komisyonu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Meclis Kıymet Takdir Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

 

6.Aydın Efeler Ata Mahallesi tapunun, 1832 ada, 1 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 543.57 m2 yüzölçümlü parselde 4.52 m2'ye tekabül eden 1/120 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar Komisyonu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Meclis Kıymet Takdir Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

 

7.Aydın Efeler Umurlu Mahallesi tapunun, 193 ada, 28 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 156.51 m2 yüzölçümlü parselde 11.02 m2'ye tekabül eden 1102/15651 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar Komisyonu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Meclis Kıymet Takdir Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

 

8.2016 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklikler yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

 

 

                                                                                                                      M.Mesut ÖZAKCAN

                                                                                                                    Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.