İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

04.04.2018 ALINAN KARARLAR

04.04.2018 ALINAN KARARLAR

06.04.2018

      BELEDİYE MECLİSİNİN 04.04.2018 TARİHLİ NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 1. Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.  
 2. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesinin 4.fıkrası çerçevesinde hazırlanan, Belediye Başkanının 2017 Yılına Ait Faaliyet Raporunun, 5393 sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi gereğince belediye meclisince tasvip ve tasdikine oybirliği ile karar verildi.
 3. Resmi kurumlar (kamu kurumları), devlet ile halk arasında bir köprü olan, halkın sorunlarına çözüm ve halka hizmet için var olan, kar amacı gütmeyen, toplumun temel ihtiyaçlarını (eğitim, sağlık, güvenlik, sağlıklı bir çevre vb. ) karşılamak amacıyla devlet eliyle kurulmuş olan kurumlar olduklarından, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Gelir Ücret Tarifesindeki (b) fıkrasından çıkarılıp (a) fıkrasına eklenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4. Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere (3) adet Damperli Kamyon ile (1) adet Arazöz/Su Tankeri ve bu araçların üzerine yapılacak olan ataşmanların DMO’dan temin edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 5. Zeybek Mahallesi 1535 sokak üzerinde yapılacak yeni parka Dilaver Cebeci Parkı ismi, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde yapılacak yeni parka Kara Tren Parkı ismi verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 6. Belediyemiz ile Kardeş Şehir protokolü imzalayan Bosna-Hersek Srebrenik Belediyesi Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri ile fikir alış verişi, Tarih, Çevre, Park Bahçe, İmar, Şehircilik ve Belediye Hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak üzere Srebrenik Belediyesine ziyaret düzenlenmesine ve katılacak Meclis Üyelerimizin ulaşım, konaklama ve yeme içme masraflarının belediyemizce karşılanmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 7. Efeler Belediyesi olarak 22 Nisan 2018 tarihinde Aşağı Kayacık Mahallemizde tertip edilecek olan boğa güreşi etkinliğinde boğa sahiplerine ödül olarak net 20.000 TL para yardımı desteğinin sağlanmasına ve verilecek ödülün dereceye giren boğa sahiplerine dağıtmak üzere Boğa Güreşi Tertip Komitesi Başkanı Aşağı Kayacık Muhtarı Necati YILDIZ’a verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 8. İlimiz Efeler ilçesinde faaliyet gösteren ve federasyona üye spor kulüplerinden Aydın PTT Spor kulübüne 2018 yılında zor durumda olmaları ve ihtiyaçlarının olması nedeni ile  net 30.000TL nakti para yardımı yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 9. Umurlu Mahallesinin vatandaşlara iyi hizmet verebilmesi ve mağduriyetlerinin sona ermesi amacıyla tekrar 4 mahalleye dönüşülmesinin uygunluğuna, 5393 Sayılı Kanunun 9.ncu maddesine göre Umurlu Mahallesinde kurulması istenilen 4 mahallenin sınırlarının İmar Müdürlüğünce belirtilmesi, isimlerinin saptanması ve bu işlemlerin tamamlanmasından sonra karar verileceğinden ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 10. Umurlu Mahallesi 164 ada 9 parselde kayıtlı 3.790 M2 lik akaryakıt  LPG istasyonun kullanım hakkının Mülkiyeti Efeler belediyesinde kalmak üzere 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin kararında belirtilen 600.000.00 TL bedel üzerinden Efebel İnş. Tem. Spor Gıda Turz. Jeotermal San. ve Tic. A.Ş.sermaye olarak konulmasına ve sermayenin bu şekilde arttırılmasına, benzinliğin 10 yıllık kullanma hakkının şirkete verilmesine, tapuya şerh verilmesine ve işletmenin çalıştırılması ile ilgili tüm sorumlulukların Efebel İnş. Tem. Spor Gıda Turz. Jeotermal San. ve Tic. A.Ş.ne ait olmak üzere 3.üncü şahıslar eli ile de çalıştırılmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 11. Aydın İli, Efeler İlçesi, Alatepe Mahallesi tapuda, 262 parselde kayıtlı imar planında köy yerleşik alanında kalan 170,00 m⊃2; yüzölçümlü mülkiyeti Efeler Belediyesine ait taşınmazın emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 12. Aydın Valiliği, Efeler Belediyesi ve Aydın Ticaret Odası tarafından işbirliği protokolü ile restorasyonu gerçekleştirilen Tarihi Gümrük Önü Hanı ile ilgili protokolün yenilenip yenilenmeyeceği, yenilenecek ise tahsis süresinin belirlenmesi, tahsis protokolünü imzalamak üzere Efeler Belediye Başkanı M.Mesut ÖZAKCAN’a yetki verilmesi hususunun yerinde incelenmek ve tekrar görüşülmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

M.Mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.