İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

04.05.2018 ALINAN KARARLAR

04.05.2018 ALINAN KARARLAR

07.05.2018

      BELEDİYE MECLİSİNİN 04.05.2018 TARİHLİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 1. Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi. 
 2. 2017 Mali Yılı Efeler Belediyesi İdare Bütçe Kesin Hesaplarının Yönetim Dönemi kayıtlarına uygun olduğu, işlemlerin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre yapıldığı, 2017 yılı Taşınır Mal hesaplarının muhasebe kayıtlarına uygun olduğu ve Taşınır Mal Yönetmeliği dikkate alınarak yapıldığı görülmüş olup, belediyemiz 2017 yılı Kesin Hesap ve 2017 yılı Taşınır Yönetim Dönemi Kesin Hesabının kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 3. Belediyemiz 2018 yılı Gelir Ücret Tarifesi’nin;
 1. Zabıta Müdürlüğü’nce uygulanmakta olan “Gayrı Sıhhi Müesseseler – Yerinde Tetkik ve Kontrol Ücreti” başlıklı kısmı aşağıdaki gibidir:

 

GAYRI SIHHİ MÜESSESE İÇİN BELİRLENEN TETKIK, SINIF TESPİTİ VE KONTROL ÜCRETLERİ

1

2. SINIF 0-150 m2

31101/81

120.03.01.01.01

1.500,00 TL

2

2. SINIF 151-300 m2

31101/82

120.03.01.01.01

2.000,00 TL

3

2. SINIF 301-500 m2

31101/83

120.03.01.01.01

2.500,00 TL

4

2. SINIF 501 m2 ve üzeri

31101/84

120.03.01.01.01

3.000,00 TL

5

3. SINIF 0-150 m2

31101/85

120.03.01.01.01

1.000,00 TL

6

3. SINIF 151-300 m2

31101/86

120.03.01.01.01

1.500,00 TL

7

3. SINIF 301-500 m2

31101/87

120.03.01.01.01

2.000,00 TL

8

3. SINIF 501 mve üzeri

31101/88

120.03.01.01.01

2.500,00 TL

 

            Uygulanmakta olan “Yerinde Tetkik ve Kontrol Ücretleri” tarifesinin;

GAYRI SIHHİ MÜESSESE İÇİN BELİRLENEN TETKIK, SINIF TESPİTİ VE KONTROL ÜCRETLERİ

1

2. SINIF 0-100 m2

31101/…

120.03.01.01.01

750,00 TL

2

2. SINIF 101-200 m2

31101/…

120.03.01.01.01

1.500,00 TL

3

2. SINIF 201-300 m2

31101/…

120.03.01.01.01

2.000,00 TL

4

2. SINIF 301-500 m2

31101/…

120.03.01.01.01

2.500,00 TL

5

2. SINIF 501 mve üzeri

31101/…

120.03.01.01.01

3.500,00 TL

6

3. SINIF 0-100 m2

31101/…

120.03.01.01.01

750,00 TL

7

3. SINIF 101-200 m2

31101/…

120.03.01.01.01

1.000,00 TL

8

3. SINIF 201-300 m2

31101/…

120.03.01.01.01

1.500,00 TL

9

3. SINIF 301-500 m2

31101/…

120.03.01.01.01

2.000,00 TL

10

3. SINIF 501 mve üzeri

31101/…

120.03.01.01.01

3.000,00 TL

 

şeklinde,

 1. Zabıta Müdürlüğü’nce uygulanmakta olan “Sıhhi İşyerleri – Yerinde Tetkik, Sınıf Tespit ve Komisyon Tespit Ücretleri” başlıklı kısmında sayılan işyerleri aşağıdaki gibidir:

 

SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN BELİRLENEN TETKIK, SINIF TESPİTİ VE KONTROL ÜCRETLERİ

1

Toptan Gıda, Süpermarket, Marketler Zinciri, Alışveriş Merkezleri Bünyesinde Bulunan Her Türlü Sıhhi İşyerleri, Lokanta, Pide ve Kebap Salonları, Kafe, Kafeterya, Pasta/Unlu Mamul Satış Yerleri, Kahvaltı Salonları, Beyaz Eşya, Mobilya Satış, Medikal, Optisyen (Gözlük Satış Mağazası), Bakım Evleri, Kreş, Spor Salonları, Fastfood Zincirlerine Ait İşletmeler, Yaygın Satış Mağazaları, Outlet Mağazaları, Teknoloji Marketleri

 

 

            Tarife kapsamında bulunan işyerlerine “Oto Galeri, Oto Satış ve Araç Kiralama İşletmeleri” ifadesi eklenmesi teklif edilmiştir. Buna göre 2018 Yılı Gelir Ücret Tarifesi’nin ilgili bölümünün;

SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN BELİRLENEN TETKIK, SINIF TESPİTİ VE KONTROL ÜCRETLERİ

1

Toptan Gıda, Süpermarket, Marketler Zinciri, Alışveriş Merkezleri Bünyesinde Bulunan Her Türlü Sıhhi İşyerleri, Lokanta, Pide ve Kebap Salonları, Kafe, Kafeterya, Pasta/Unlu Mamul Satış Yerleri, Kahvaltı Salonları, Beyaz Eşya, Mobilya Satış, Medikal, Optisyen (Gözlük Satış Mağazası), Bakım Evleri, Kreş, Spor Salonları, Fastfood Zincirlerine Ait İşletmeler, Yaygın Satış Mağazaları, Outlet Mağazaları, Teknoloji Marketleri, Oto Galeri, Oto Satış ve Araç Kiralama İşletmeleri

 

şeklinde, komisyondan geldiği haliyle yeniden düzenlenmesine ve söz konusu değişikliklerin gelir ücret tarifesine işlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 1. Zabıta Müdürlüğü bünyesinde Koruma ve Güvenlik Birim Amirliği kurulması ve Koruma ve Güvenlik Birim Amirliği Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki Yönetmeliğinin kabulüne toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. 
 2. İlimizde faaliyet gösteren Federasyonumuza üye Spor kulüplerinden Yıldız spor amatör liglerde mücadele eden Ul4-Ul5-Ul6 takımlarına net 40.000 TL (Kırkbin Türk Lirası) nakti para yardımı yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 3. İlimizde faaliyet gösteren Aydınspor 1923 Spor kulübü bünyesinde amatör olarak Akademi lig ve yerel liglerde faaliyet gösteren U14-U15-U16-U17-U18-U19 altyapı takımlarına, kategori başına net 15.000 TL, toplam net 90.000TL nakti para yardımı yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4. Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, 19L3 pafta, 1930 ada 4 parsel numaralı taşınmaz için talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)  maddesi kapsamında nüfus artışı getirmediği gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 5. Efeler İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 101 ada 37 parsel numaralı taşınmaz için talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzükte yer alan mesafelerin sağlandığı ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında üst ölçek planına uyarlılık gösterdiği ve Kurum ve Kuruluşlardan uygun görüş alındığı gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 6. Efeler İlçesi, Osman Yozgatlı Mahallesinde park alanında talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) Maddesine göre kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 7. Efeler İlçesi, Orta Mahallede park alanında talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) Maddesine göre kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 8. Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesinde 184 ada 101,102,103,104 parseller için talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, talep edilen plan değişikliğinin bölgesel olarak yapılması gerektiğinden uygun olmadığından reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 9. Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 880 ada 17 parsel numarasında talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin plan notlarının 1.maddesinin kaldırılması plan ana kararları sürekliliğini bozmadığı gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 10.  Efeler İlçesi, Ata Mahallesi, 2063 ada 17,18,19,20  parsel nolu, 2066 ada 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10,11,12 parsel nolu, 2067 ada 1,2,3,4,5,6,7 parsel nolu taşınmaz için talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, yapı yoğunluğunun artması nedeniyle uygun olmadığından reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 11. Efeler İlçesi, Ata Mahallesi, 6287 ada 1 parsel, 6288 ada 1,7,8,10,15,16,17 parsel nolu taşınmaz için talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 12. Aydın İli, Efeler İlçesi, Umurlu Mahallesi tapunun, 463 ada, 17 parselinde kayıtlı taşınmaz imar ve şehircilik müdürlüğünün 18.04.2018 tarih ve 62519 sayılı yazısında belirtildiği üzere imar planında yol alanında kaldığından ve 463 ada 51 parsel için yapı ruhsatı düzenlendiğinden acilen kamulaştırılmasını teminen 3194 sayılı kanunun 10. maddesine göre 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına alınarak kamulaştırılmasına ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

M.Mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.