İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

04.06.2018 ALINAN KARARLAR

04.06.2018 ALINAN KARARLAR

08.06.2018

BELEDİYE MECLİSİNİN 04.06.2018 TARİHLİ HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1.Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarihli Haziran Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi. 

2.2018 Yılı Zabıta Müdürlüğünün uygulayacağı;

SIRA NO

TARİFE

GELİR KODU

HESAP KODU

ÜCRET

1

OVAEYMİR – TÜM ESNAF GRUBU (1 PARSEL KAPALI ALAN)

31299/15

120.03.01.01.01

1.000,00 TL

2

OVAEYMİR – TÜM ESNAF GRUBU (1 PARSEL AÇIK ALAN)

 

120.03.01.01.01

500,00 TL

3

PAZARCI KİMLİK KARTI

31101/29

120.03.01.01.01

30,00 TL

4

PAZARCI TAHSİS BELGESİ ÜCRETİ

31101/28

120.03.01.01.01

30,00 TL

5

POSTA TEBLİĞ ÜCRETİ

31101/19

120.03.01.01.01

20,00 TL

6

AÇIK SEMT PAZAR YERLERİ BASILI EVRAK ÜCRETİ

31101/37

120.03.01.01.01

40,00 TL

söz konusu değişikliklerin kabulüne ve gelir ücret tarifesine işlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

3.Efeler Belediyesinde Sivil Savunma Birimi kurulması ve Sivil Savunma Uzmanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulüne toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

4.Belediyemizin kültür ve sosyal etkinlikleri kapsamında, Efeler İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın yönelik Ülkemizin tarihi ve kültürel mirasını tanıması, farklı coğrafya ve kültürlerin yerinde görülebilmesi için 2018 yılı Eylül ve Aralık ayları arasında düzenlemeyi planladığımız; 1 (bir) gece konaklamalı Bursa-Çanakkale, günübirlik Ankara ve Konya kültürel gezi organizasyonu için hizmet alımı ihalesi yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5.Aydın İli Efeler İlçesi Terziler Mahallesi tapunun 1278 parselinde kayıtlı bağımsız bölge niteliği “avlulu kargir ev” olan taşınmazın düğünlerde ve cemiyetlerde yemek yapma yeri olarak kullanılması amacıyla 3194 sayılı imar kanununun 10.madddesi gereğince 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına alınarak kamulaştırılmasına ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

6.Efeler İlçesi, Ata Mahallesi, 2063 ada 17,18,19,20  parsel nolu, 2066 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 parsel nolu, 2067 ada 1,2,3,4,5,6,7 parsel nolu taşınmaz için talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, yapı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) Maddesine göre nüfus artışı getirmediğinden, bir önceki 04.05.2018 tarih ve 141 sayılı meclis kararı tashih edilerek uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7. Efeler İlçesi, Ata Mahallesi, 6287 ada 1 parsel, 6288 ada 1,7,8,10,15,16,17 parsel nolu taşınmaz için talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) Maddesine göre nüfus artışı getirmediğinden uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8.Efeler İlçesi, Işıklı Mahallesi, 135 ada 1 parsel numaralı taşınmaz için talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

M.Mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.