İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

04.07.2018 ALINAN KARARLAR

04.07.2018 ALINAN KARARLAR

07.08.2018

BELEDİYE MECLİSİNİN 04.07.2018 TARİHLİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1. Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarihli Temmuz Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2. Mezarlıklar Müdürlüğü Yönetmeliğinin 17.maddesinin “Her mezara bir cenaze defnedilir. Mezarlıkta yer kalmaması yada defin tarihinden beş yıl geçmesi şartıyla aynı mezara, cenazenin yasal varislerinin birinin talebi müsaadesi ve taahhüdü ile resmi müracaatları uygun görülürse aile fertlerinden birinin vefatı durumunda (birinci derece yakınlar; anne, baba, kardeş, çocuklar), mezar yeri ücretinin gelir ücret tarifesinde belirtilen ücreti ödenerek ikinci define izin verilir.” şeklindeki değişiklik teklifinin İl Müftülüğünden yazılı görüş alındıktan sonra, yönetmelik maddesinin daha ayrıntılı bir şekilde yazılması amacıyla ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

3. Mali Hizmetler Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’te yapılması teklif edilen değişikliklerin teklif edildiği haliyle kabul edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

4. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu’nca hazırlanan eylem planında yer alan 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15.maddesi kapsamında işyerlerinden alınan yıllık Çevre Temizlik Vergisi ile İlan ve Reklam Vergisinin iki eşit taksitte ve birlikte tahsiline toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 2018 yılı içinde gerçekleştireceği iş ve hizmetlerde kullanılmak üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 46.09.21.31.620.5.06.4.2.90 Diğer ekonomik kodlu ödenek kaleminden Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 46.09.21.36.599.5.03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri ekonomik kodlu ödenek kalemine 200.000,00 (ikiyüzbin) TL aktarılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

6. İmamköy Mahallesi 233 parselde kayıtlı 142.82 m2 lik bina ile 234 parselde kayıtlı bulunan umumi tuvaletin mülkiyeti Efeler belediyesinde kalmak üzere 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin kararında belirtilen 20 yıllık kullanım hakkının toplam 144.000.00 TL bedel üzerinden Efebel İnşaat Temizlik Spor Gıda Turizm Jeotermal San. ve Tic. A.Ş sermaye olarak konulmasına ve bu şekilde sermaye artırımı yapılmasına tapuya şerh verilmesi ve işletmenin çalıştırılması ile ilgili tüm sorumlulukların Efebel İnşaat Temizlik Spor Gıda Turizm Jeotermal San. ve Tic.  A.Ş ait olmak üzere 3 üncü şahıslar eli ile de çalıştırılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

7. İlimizde faaliyet gösteren ve federasyona üye spor kulüplerinden Aydın Efe Spor Basketbol Kulübüne 2018-2019 sezonunda yer alacağı Türkiye Basketbol 2.Liginde mücadele edeceğinden toplam net 100.000.00 TL ( Yüzbin  Türk Lirası)  nakti para yardımı yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8. İlçemizin imar açısından olumlu sonuçları baz alınarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yapılması istenen değişiklik taleplerinden 1.bendinde yer alan çatılar ile ilgili önerilerin şekilleri incelenmiş çoğunluğu uygun görülmüş 1 önerinin talepte belirtilen öneri gerekçesinde belirtilen “bitişik nizama eğim verilmemek kaydıyla “  ifadesiyle çelişmesinden dolayı ekte belirtilen revize edildiği şekliyle kabulüne, 2. ve 3. bentlerin tekrar incelenmek üzere ertelenmesine, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

9. Efeler İlçesi, Işıklı Mahallesi, 135 ada 1 parsel numaralı taşınmaz için talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, yeterli çalışma yapılamadığından yerinde incelemek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

10. Efeler İlçesi, Kuyulu Mahallesi 239 ada 6,7,8,9,10 parseller, 278 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parsel nolu ve 279 ada 1 parsel nolu taşınmazlar için talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, mevcut yapı adasındaki kitle sayısı adedinde bina yapılması koşulu ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

11. Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi 1290 ada 37 parsel nolu taşınmaz için talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) Maddesi kapsamında, yoğunluk ve nüfus artışı getirdiğinden uygun olmadığından reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

12. Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi 2267 ada 5 parsel nolu taşınmaz için talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından verilen 17.05.2018 tarih ve 10538 sayılı Karayolları Geçiş Yolu Ön İzin Belgesine istinaden ve Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik maddelerine uyarlılık gösterdiği gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

M.Mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.