İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

04.08.2020 ALINAN KARARLAR

04.08.2020 ALINAN KARARLAR

07.08.2020

 

    BELEDİYE MECLİSİNİN 04.08.2020 TARİHLİ AĞUSTOS AYI

MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

  1. Belediye Meclisinin 03.07.2020 tarihli Temmuz Ayı Meclis Toplantısı II. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
  2. 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden Norma uygun hazırlanan unvan ve derece değişikliğine ait II SAYILI BOŞ MEMUR KADRO DEĞİŞİKLİĞİ cetvellerinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  3. Belediyemiz Norm Kadrolarında boş bulunan TH Sınıfına tabi 1 adet 1.Derece Şehir Plancısı Kadrosuna 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince 1 adet sözleşmeli personele aylık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilen unvanların karşılarında ve 657 Sayılı Devlet Memuru Kanununa göre belirlenen derece ve kademe için esas alınan ücret tutarı ile yine aynı bakanlıkça belirlenen II sayılı cetvelde tam zamanlı sözleşmeli personele de aynı derece ve kademedeki memurlar için ödenen ek ödeme oranında ödeme yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  4. Abone engeli nedeni ile sayaçlarına ulaşılamayan, sayaç okuması yapılamayan abonelere katı atık tahakkuku yapılmasına, mükelleflere ait su ihbarnamelerinin “0” olması durumunda katı atık bedelinin tahakkuk ettirilmemesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  5. Efeler ilçesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Tepecik mahalle ve mevkisinde 103 ada ve 1 parselinde kayıtlı 58.153.- M2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz, tarımsal, hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerinde kullanılması ve bu maksatlar dahilinde kurulacak herhangi bir işletme, çiftlik, tesis veya parka “Emine - Şevki Çıldır” isminin verilmesi, devir işlemleri öncesinde ayrıntıların yer alacağı bir devir protokolünün yapılması, her türlü tapu masrafları, harç ve vergilerinin belediyemize ait olması ve yer tesliminin 01.01.2021 tarihinde gerçekleştirilmesi şartları ile tapu malikleri Mustafa Erdal ÇILDIR, Güler OZAN, Nesrin ÇILDIR ve Gülşen ÖZBOYACI tarafından 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (g) fıkrası gereğince şartlı bağış talebinin kabulüne, tapu devir işlemleri öncesinde devir protokolü yapılmasına, taşınmazın belediyemiz adına tapu siciline kaydedilmesine ve konu ile ilgili diğer her türlü işlemler için Belediye Başkanı Mehmet Fatih ATAY’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  6. 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında Türkiye genelinde 1.olan Halit Oğuz SERÇE' ye, eğitim ve öğretim giderlerine destek olmak ve başarısını ödüllendirmek amacıyla ödül olarak belediye bütçesinden 5.000,00 TL. nakti ödeme yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  7. İlimiz, Efeler İlçesi, Orta Mahalle 6588 ada 4, 5, 6 parsel ile Tepecik Mahallesi 241 ada 1 parsel nolu konut alanında kalan taşınmaz için, imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  8. İlimiz, Efeler İlçesi, Dalama Mahallesi 3507 parsel nolu konut alanında kalan taşınmaz için, imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  9. Belediyemiz sınırları içinde yer alan İmamköy, Emirdoğan ve Pınardere Mahallelerinde çıkan orman yangınında zeytin, incir vb. ağaçları zarar gören vatandaşlarımıza yardım amacıyla ihtiyaç duyulan ihtiyaçları ile fidanların temin edilip bedelsiz dağıtılmasına, bunun için Belediye Başkanı Mehmet Fatih ATAY’a yetki verilmesine, bu maksatla zarar ve ihtiyaçların tespiti ile karşılanması iş ve işlemlerinin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce yürütülmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  10. Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan cenaze işlemleri için, Devlet Malzeme Ofisinden 1 adet çift kabinli 4 tabut kapasiteli, kapalı ve soğutuculu cenaze nakil aracının satın alınmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verild

                                                                                                                             M.Fatih ATAY 

         Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.