İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

04.09.2019 ALINAN KARARLAR

04.09.2019 ALINAN KARARLAR

05.09.2019

BELEDİYE MECLİSİNİN 04.09.2019 TARİHLİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1-Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarihli Ağustos Ayı Meclis Toplantısı 1.birleşimine ait Zabıt Özetinin maddi hatalarının düzeltilmiş haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nce uygulanacak “İmarlı alanlardaki boş arsaların temizliğinin yapılması işi ” için (KDV Hariç)  “0,22 TL./m⊃2;”  ücret belirlenmesine,

-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce 2019 yılına ait gelir ücret tarifesi cetvelinde yer alan notların aşağıdaki biçimde düzenlenmesine;

Gelir Ücret Tarifesine İlave Edilen Notlar;

 

NOTLAR

1

İlave İmar Planı ve İmar Planı Değişikliği ile oluşan park alanlarından, çocuk oyun alanlarından, rekreasyon alanlarından, kamuya ait spor alanlarından, yollardan, otopark alanlarından, kamu kurum ve kuruluşlarına ait eğitim, sağlık, resmi kurum, teknik altyapı alanı, sosyal ve kültürel tesis alanlarından, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait alanlardan, ibadet alanlarından ücret alınmaz.

2

Mahkeme kararı gereği olan ilave imar planı ve imar planı değişikliklerinden ve ilgilisince başvuru yapılmadan 2863 sayılı yasa gereği zorunlu olarak yapılan ilave imar planı ve imar planı değişikliklerinden ücret alınmaz. ANCAK MAHKEME KARARI İLE İPTAL EDİLEN PLANLARIN ÜCRETİ GERİ VERİLMEZ.

3

İMAR PLANLARINDA sadece teknik hata nedeniyle yapılan plan değişikliğinden ücret alınmaz.

4

İmar planı/imar planı değişikliği teklifi, teknik inceleme sonrası Gelir Ücret Tarifesine göre hesaplanan meblağın tamamı meclis gündemine alınmadan önce defaten ödenecektir. İmar planı/imar planı değişikliği teklifinin Efeler Belediyesi Meclisi ya da Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi ya da hem Efeler Belediyesi Meclisi hem de Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından onaylanmaması veya iade edilmesi veya ilgilisince herhangi bir aşamada geri çekilmesi durumunda, Gelir Ücret Tarifesine göre yatırılan bedelin u i iade edilir.

5

Yukarıda belirlenen, İlave İmar Planı ve İmar Planı Değişikliği gelir ücretleri, ilgilisinin müracaat tarihindeki geçerli tarife üzerinden hesaplanır.

6

Efeler Belediyesi Meclisi ya da Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinden onaylanmayan imar planı/imar planı değişikliği dosyası, mecliste değerlendirilmek üzere yeniden sunulması durumunda, yeni bir dosya olarak değerlendirilir, 3. ve 4.maddedeki hususlara tabidir.

7

Konut altı ticaret kullanımı (zemin kat ticaret kullanımı) olan alanlarda, ticaret olan zemin kat ve konut katlarının ücretlendirilmesi, emsale dâhil toplam inşaat alanından ayrı ayrı yapılır.

8

İstikamet tadilatı amaçlı imar planı değişikliklerinde ücretlendirme tapu alanı üzerinden olacaktır.

            şeklinde kabulüne ve 2019 Yılı Gelir Ücret tarifesine işlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

3- İlimiz, Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi uygulama imar planında DSİ kanal hattı ile imar planındaki yapı adası hattı arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi ve sanayi alanındaki yapılaşma koşullarının E:0.50 Yençok:10.50 m. olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği Efeler Belediye Meclisinin 06.12.2018 tarih ve 325 sayılı Meclis Kararı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2019 tarih ve 45 sayılı kararı ile tadilen onaylanmış; LENA İnşaat San. Tur. ve Tic. AŞ’nin 27.03.2019 tarihli dilekçesinde söz konusu 184 ada 101,102,103,104 parsellerin güneyinde ve kuzeyinde bulunan yollara itiraz edilmiş olduğu görülmüştür. Ancak Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2019 tarih ve 45 sayılı kararında DSİ Kanal Hattı ile imar planı yapı adası arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi kısmının uygun bulunduğu sanayi alanındaki yapılaşma koşullarının ise revizyon imar planı çalışmalarında değerlendirilmesi gerektiği belirtildiğinden, söz konusu imar planı değişikliğinin Aydın Büyükşehir Belediyesinden geldiği gibi kabulüne ve yapılan itirazın reddine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.