İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

05.01.2017 MECLİS GÜNDEMİ

05.01.2017 MECLİS GÜNDEMİ

04.01.2017

BELEDİYE MECLİSİNİN 05.01.2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 18.00’DE BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

1.Zabıt Özetinin okunması.

2.İmar Planı Tadilatları ile ilgili 7 adet dosyaya ait Meclis İmar Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

3.Kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerde imar planı gerektirmeyen, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak yapılara ait yapılanma koşulları ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

4.Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğünün Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma, Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliklerinde değişiklikler yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

5.Bütçe fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

6.Gelir Ücret Tarifesinde değişiklikler yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

7.Belediyemiz bünyesinde anons aracı olarak kullanılmak üzere 1 adet minibüsün DMO’dan tedarik edilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

8.Kemer Mahallesinde yapılacak olan 2 adet parka isim verilmesi ile ilgili Meclis Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

9.Zabıta Müdürlüğü personellerine ödenecek maktu fazla mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

10.Aydın Valiliği Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca belediyemize devredilen muhtarların kullandığı taşınmazların Muhtarlık Bürosu olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesi ile ilgili Meclis Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

11.Dalama Mahallesi 2903 parselde kayıtlı üzerinde 1. ve 2. Derecede korunması gerekli kültür varlığı bina bulunan taşınmazın kamulaştırılmasını teminen 2014-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesi ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

12.Cumhuriyet Mahallesi tapuda 2477 ada 3 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 250,98 m⊃2; yüzölçümlü parselde 6,17 m⊃2;'ye tekabül eden 59/2400 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

13.Ata Mahallesi tapuda 6263 ada 52 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 338,83 m⊃2; yüzölçümlü parselde 16,23 m⊃2;'ye tekabül eden 1623/33883 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

14.Kemer Mahallesi tapuda 6340 ada 21 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 210,50 m⊃2; yüzölçümlü parselde 6,21 m⊃2;'ye tekabül eden 621/21050 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

15.Meşrutiyet Mahallesi tapuda 6404 ada 6 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 105,52 m⊃2; yüzölçümlü parselde 8,51 m⊃2;'ye tekabül eden 5/62 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

16.Orta Mahalle tapuda 168 ada 22 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 162,26 m⊃2; yüzölçümlü parselde 1,66 m⊃2;'ye tekabül eden 83/8113 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

17.Hasanefendi Mahallesi tapuda 359 ada 52 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 383,65 m⊃2; yüzölçümlü parselde 2,82 m⊃2;'ye tekabül eden 282/38365 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

18.Cumhuriyet Mahallesi tapuda 1459 ada 24 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 235,35 m⊃2; yüzölçümlü parselde 1,29 m⊃2;'ye tekabül eden 43/7845 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

19.Ovaemiri Mahallesi tapuda 213 ada 13 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 349,54 m⊃2; yüzölçümlü parselde 153,33 m⊃2;'ye tekabül eden 15333/34954 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

 

                                                                                                                      M.Mesut ÖZAKCAN

                                                                                                                    Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.