İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

05.01.2022 ALINAN KARARLAR

05.01.2022 ALINAN KARARLAR

10.01.2022

BELEDİYE MECLİSİNİN 05.01.2022 TARİHLİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI

II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

  1. Belediye Meclisinin 03.01.2022 tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
  2. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. maddesine istinaden, Belediye Meclis Başkanı ve Üyelerine katıldıkları her Meclis, İhtisas Komisyonları ve Denetim Komisyonu toplantıları için Belediye Başkanına ödenen aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadar Huzur Hakkı ücreti ödenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  3. Efeler Belediyesi iştiraki Zeybek Kreş enerji Turizm İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin nakdi sermayesinin 5.550.000,00 TL’den 10.000.000,00 TL’ye çıkarılmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  4. 2022 yılında uygulanacak olan Katı Atık Ücret Tarifesinde; İnşaat, EKS İnşaat, Hayvancılık, Besihane vb. su aboneliklerinden 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 44. Maddesinde belirtilen Çevre Temizlik Vergisi uygulamasına esas bina gruplarında yer alan 7/1 grup derecesinde (2022 yılı için KDV hariç 38,93 TL) belirtilen katı atık ücretinin alınmasına; Köy/kırsal mahalle kapsamında su aboneliği bulunan, 1. ve 2. sınıf ticarethaneler, fabrikalar, imalathaneler, her türlü okul ve diğer eğitim kurumları vb. işletmelerden 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 44. Maddesinde belirtilen Çevre Temizlik Vergisi uygulamasına esas bina gruplarındaki grup ve derecesine göre katı atık ücreti alınmasına; 1. Derecede şehit yakınları (eş, çocuklar, anne-baba) ve gazilere ait mesken aboneliklerinin bir adedinden katı atık ücreti alınmamasına ilişkin olarak muafiyet uygulanmasına; Engellilik derecesi @ ve üzeri olan vatandaşlarımıza ait mesken aboneliklerine bir adedine ilişkin katı atık ücretlerinin P indirimli olarak uygulanmasına; Tek bir su aboneliği olup, bu abonelik üzerinden süzme sayaç kullanmak suretiyle su dağıtımı yaptığı belirlenen Üniversite, AVM, İş Merkezi, Sanayi Sitesi, Toplu Konut Yerleşkeleri vb. içinde bulunan her türlü işyeri ve ticarethaneler ile yurt, lojman ve konutlara ait ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 44. Maddesinde belirtilen Çevre Temizlik Vergisi uygulamasına esas bina gruplarında yer alan grup ve derecelere göre belirlenen katı atık ücretlerinin, gerektiğinde ortak su aboneliği üzerine toplu olarak yansıtılabilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  5. 2022 yılında KDV hariç olarak 225,00 TL bedel olarak güncellenmesi, Keşif Denetim Bedeli: Keşif Denetim Birim Fiyatı X + Zemin Tahrip Bedeli X % 1 (Kdv Hariç) , bu bedel üzerinden işlem tahsis edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  6. Otopark bedellerinin belirlenmesine esas olacak konuların değerlendirilmesi hususunun incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  7. Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi 473 ada 1 ve 2 parsellerde, Mülga Umurlu Belediye Meclisi’nin 05.06.1998 tarih ve 22 sayılı kararı ile onaylı UİP-10251 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik Nizam 9 Kat yapılaşma koşullu Konut+Ticaret alanında kalan taşınmaz için, yapı yaklaşma mesafeleri 5 ve 3 metre, Yençok:3 Kat ve Emsal E=1.70 yapılaşma koşullu Aile Sağlığı Merkezi kullanımı getirilmesi amaçlı TEKLİF-09168080 işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kamu yararı olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  8. Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 822 ada, 19 parselde; Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11.02.2021 tarih ve 39 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre Kamu Hizmet Alanı ve Ticaret Alanında, yürürlükte bulunan UİP-2131 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:24.00m (PTT Başmüdürlüğü) alanında kalan taşınmaz için, E:4.50 Yençok:37.50m koşullu Resmi Kurum Alanı ve Trafo Alanı, E:5.00 Yençok:37.50m koşullu Ticaret Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin üst ölçekli plan ile uyarlılık gösterdiğinden kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  9. Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 131, 145, 146, 150, 151, 152 nolu yapı adalarında yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, mevzuat ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin 20.08.2020 tarih ve 156151 sayılı görüş yazısına uyarlılık gösterdiği gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  10. Efeler İlçesi Ovaemiri Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ana kararları ile uyarlılık gösterdiğinden uygunluğunun kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

              M.Fatih ATAY

 Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.