İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

05.02.2018 ALINAN KARARLAR

05.02.2018 ALINAN KARARLAR

05.02.2018

BELEDİYE MECLİSİNİN 05.02.2018 TARİHLİ ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 1. Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 2.  Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce uygulanacak “Notlar” bölümünün (b) fıkrasında “Özel okul, Resmi Kurum, Hastane, Sağlık Ocağı/Aile Hekimlikleri ve Üniversitelere Tam Ücret uygulanır.” denmekte olup, “Resmi Kurum” ifadesinin (b) fıkrasından çıkarılıp (a) fıkrasına eklenmesi talebinin reddine,  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce uygulanacak bölüme; Ovaeymir Yemekhanesi günlük kira bedelinin 300,00 TL olarak eklenmesine, Zabıta Müdürlüğünün 2018 Yılı Gelir Ücret Tarifesi talebi ile ilgili olarak, 20.12.2017 tarih ve 30276 sayılı resmi gazetede yönetmelikle belirlendiği için karar almaya yer olmadığına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 3. Belediyemiz Zabıta personeline 2017 yılı için ödenmekte olan 453 TL. tutarındaki aylık maktu fazla çalışma ücretinin 2018 yılı için Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K cetveline göre 487,00 TL’ye yükseltilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4. İlçemizde her yıl, gerek toplumumuzda çevre bilincini oluşturmak ve yerleştirmek ve gerekse bu konuda farkındalık yaratmak amacı ile belediyemizce düzenlenen ödüllü atık pil ve atık yağ kampanyasına katılan katılımcılara verilmek üzere 750 – 1000 TL. değerindeki 2 adet bisiklet, 750 – 1000 TL. değerindeki 3 adet tablet, 1.000 – 1.500 TL. değerindeki 2 adet cep telefonu, 2000 – 2500 TL. değerinde 2 adet diz üstü bilgisayar, 5 adet printer, 2 adet top seti (5 futbol + 5 basketbol, 5 voleybol), 2 adet masa tenisi masası ve seti, 3 adet telsiz telefon, 3 adet sümen takımı, 1 adet taşınabilir hard disk ve 1 adet iki kişilik akşam yemeği çeki satın alınmasına, bedellerinin başkanlığımızın (Özel Kalem Müdürlüğü) 03.06.01.01 (temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon) harcama kaleminden karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.
 5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak yürürlükte olan mevzuat hükümlerinin açık ve net olmadığı veya konuyla ilgili hükümlerin bulunmaması, açıklama olarak eksik kalması ve yönetmelik değişikliği ile daha önce alınan meclis kararlarında yeni mevzuata uygun olarak düzenlenmesi durumunda ruhsat taleplerin değerlendirilmesi hususunda, idari kararlar alınarak yapılan uygulamaların karara bağlanması.
 6. Efeler Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 151 sayılı Meclis Kararı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2017 tarih ve 338 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Çeştepe Revizyon İmar Planına yasal askı süresi içerisinde gelen dilekçe sahiplerinin iştiraklerinin itiraz dilekçelerinin incelenmesi sonucunda Düzenleme Ortaklık Payı oranının yaklaşık W olmasından dolayı 18.madde uygulamasının kamu zararına yol açacağı, söz konusu imar planın uygulamasında sorunlar yaratacağı; Düzenleme Ortaklık Payı ve plandaki diğer genel sorunların, Mülga Çeştepe Belediye Meclisi tarafından onaylı yürürlükte bulunan 1/5000 nazım imar planından kaynaklandığı belirlenmiş olup; Efeler Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 151 sayılı Meclis Kararı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2017 tarih ve 338 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Çeştepe Revizyon İmar Planının iptaline; Mülga Çeştepe Belediye Meclisinin 11.11.1997 tarih ve 24 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının, yalnızca, onaylı ve yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile uyumlu olan kısımlarında imar uygulamalarının ve inşaat faaliyetlerini öngören işlemlerin devam etmesi; Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/5000 ölçekli nazım imar planının revize edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 7. Efeler Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 148 sayılı Meclis Kararı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2017 tarih ve 412 sayılı kararı ile tadilen onaylı 1/1000 ölçekli Zafer Mahallesi Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde gelen itirazın, itiraz konusu taşınmazdaki park alanı kullanımının 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararından gelmesi; itiraz dilekçesinde bahsedilen davanın 1/5000 ölçekli nazım imar planına açılmış olması, herhangi bir yürütmeyi durdurma kararı olmaması ve Efeler Belediyesinin müdahil olarak davada yer almaması nedeniyle, itiraz konularının reddedilmesi; bu plandaki yeşil alan kullanımlarından gelen hak kayıplarının 3194 sayılı imar kanununun 18.Maddesi uygulaması yapılması ile giderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 8. Tepecik Mahallesi sanayi alanında uygulamadaki sıkıntıların giderilmesi için paftanın birleşim yerindeki iki yapı adasında yapılaşma koşullarının sehven yanlışlığın giderilmesi amaçlı yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) maddesi kapsamında plan bütünlüğünün sağlandığı gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
 1. Tepecik Mahallesi, 121 ada 2 parsel, 122 ada 6 parsel, 124 ada 1 ve 11 parsel için talep edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) maddesi kapsamında nüfus artışı getirmediği, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 2. Orta Mahallesi, 6543 ada 1 parsel 6544 ada 1,2,3 parselle 6545 ada 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13 parseller, 6546 ada 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14 parseller için talep edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 3. Güzelhisar Mahallesi, 880 ada 17 için talep edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, kitle ön cephesinin düzeltilmesi şartıyla uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4. Çeştepe Mahallesi, 109 ada 21 ve 22 parsel için talep edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) maddesi kapsamında uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 5. Meşrutiyet Mahallesi, 2090 ada 1 parsel için talep edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, söz konusu taşınmaz için daha önce talep edilen ve Efeler Belediyesi Meclisinin 05.12.2017 tarih ve 271 sayılı kararı ile uygun bulunan imar planı değişikliğinde sehven hatalı yazılan bina yüksekliğinin, parsel malikleri vekilinin 17.01.2018 tarihli dilekçesi ile 23.00m olarak düzeltilmiş olması ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) maddesi kapsamında nüfus artışı getirmediği gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 6. Meşrutiyet Mahallesi, 19J1 pafta, 2453 ada 4 parsel için talep edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 7. Efeler Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından İlimiz Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi 262 no’lu yapı adasında, uygulamaya yönelik sıkıntıların giderilmesi amaçlı talep edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin,  Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) maddesi kapsamında plan bütünlüğünün sağlandığı gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

M. Mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.