İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

05.03.2018 ALINAN KARARLAR

05.03.2018 ALINAN KARARLAR

07.03.2018

BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2018 TARİHLİ MART AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 1. Belediye Meclisinin 01.03.2018 tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.  
 2. Belediyemizde kullanılan bilgisayar sistemleri ve sunucu cihazları için Microsoft Office yazılımları, Sunucu lisansları alınması ve kiralanması konusunda yapılacak olan ihalenin 30.09.2019 tarihine kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince yıllara sari (yaygın) olarak yapılmasına, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 3. Meclisin görevi komisyon kurulup, komisyon tarafından hizmet ya da mal satın alınmasına dair kararın yıllara sari olması halinde gündeme geleceğinden, istenilen konuda karar alınmasına gerek olmadığından Destek Hizmetleri Müdürlüğünün talebinin reddine oybirliği ile karar verildi.
 4. İlimizde faaliyet gösteren Aydınspor 1923 Spor kulübü bünyesinde amatör olarak Akademi lig ve yerel liglerde faaliyet gösteren U14-U15-U16-U17-U18-U19 alt takımlarına, kategori başına net 20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası) ve Aydın Efe Spor Basketbol kulübüne net 50.000 TL (Ellibin Türk Lirası) nakti para yardımı yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 5. 07-11 Mart 2018 tarihlerinde Antalya Lara Cremlin Plus da yapılacak olan KYOKUSHİN-KARETE Türkiye Şampiyonasına Aydın İli adına katılacak olan Bahadır Savunma Sanatları Spor kulübü’ne müsabakalar için konaklama ve yol ücreti olarak net 3.500,00 TL.sı nakti yardım yapılmasına, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 6. İlçemizi daha geniş kitlelere tanıtmak ve ata sporumuz Rahvan At Yarışlarının yaşatılıp gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunmak için, Efeler Belediyesi olarak her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferimizin yıl dönümü haftasında, geleneksel olarak Efeler Belediyesi Kocagür Mahallesi 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Rahvan At Yarışlarının yapılmasına ve dereceye giren yarışmacıların aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde ödüllendirilmesine,

BAŞ  YARIŞI

6.500 TL (Net)

BAŞALTI YARIŞI

5.500 TL(Net)

BÜYÜK ORTA YARIŞI

5.000 TL(Net)

KÜÇÜK ORTA YARIŞI

4.500 TL(Net)

DESTE YARIŞI

3.500 TL(Net)

TAZE BEŞLİ YARIŞI

1.500 TL(Net)

4 LÜ TAYLAR YARIŞI

2.500 TL(Net)

3 LÜ TAYLAR YARIŞI

2.000 TL(Net)

2 Lİ TAYLAR YARIŞI

1.000 TL(Net)

TOPLAM ÖDÜL

32.000 TL(Net)

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 1. Mimar Sinan Mahallesi, 2375 sokakta yapılacak yeni parka; Bakü Parkı ismi verilmesine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
   
 2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin açık ve net olmayan, eksik kalan kısımlarındaki uygulama sıkıntılarının giderilmesi amaçlı olarak hazırlanan uygulama maddelerinden parsel derinlikleri ve genişlikleri ile ilgili olan 13.Maddesinin “Meskun yerleşim alanlarında, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin parsel derinlikleri ve genişlikleri ile ilgili hükümlerine uymayan parsellerde, parselin sağındaki, solundaki ve arkasındaki parsellerde yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma izin belgesine sahip bina varsa, (sıyrık parsel konumunda ve tek başına yapılaşması mümkün olmayan kat sayısına bakılmaksızın yönetmelikte belirtilen minimum cephe şartını sağlamayan dar parseller hariç)  yönetmelikte belirtilen parsel genişliği ve derinliği şartı aranmaz. Bahse konu parselin sağındaki ve solundaki ve arkasındaki parsellerde yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma izin belgesine sahip bina yoksa, parsel derinlikleri ve genişlikleri ile ilgili hükümlerine uymadığından yeni ve ilave inşaat ruhsatı düzenlenemez.” olarak belirlemesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
   
 3. Cumhuriyet (Zeybek) Mahallesi 6608 ada 1 parsel ve 2116 ada 8 ve 9 parsel nolu taşınmaz için talep edilen imar planı değişikliğinin,Efeler Belediyesi Meclisinin 05.10.2017 tarih ve 237 sayılı kararı ile uygun bulunduğu; Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14.12.2017 tarih ve 503 sayılı kararı ile yalnızca 6608 ada 1 parselde Yençok:6.50m(1kat) ticaret olan kısımının kabul edilmiş olduğu şekliyle yürürlüğe girmesinin uygun olduğu, yapılan itirazın uygun olmadığından reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 1. Orta Mahallesi, 6543 ada 1 parsel 6544 ada 1,2,3 parselle 6545 ada 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13 parseller, 6546 ada 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14 parseller için talep edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) maddesi kapsamında nüfus artışına sebep olmadığı ve üst ölçekli imar planına uyarlılık gösterdiği gerekçeleriyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 2. Tepecik Mahallesi, 118 ada 1 parsel, 120 ada 1 parsel numaralı taşınmazlar için talep edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) maddesi kapsamında nüfus artışına sebep olmadığı gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 3. Kardeşköy Mahallesi, M19B16B1A pafta, 1585 parsel nolu taşınmaz için talep edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) maddesi kapsamında kamu yararı olduğu ve üst ölçek imar planına uyarlılık gösterdiği gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4. Meşrutiyet Mahallesi, 19J1 pafta, 2453 ada 4 parsel nolu taşınmaz için talep edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) maddesi kapsamında kamu yararı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 5. Serçeköy Mahallesi, M19B19B1 pafta, 242 parsel nolu taşınmaz için talep edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) maddesi kapsamında kamu yararı olduğu ve üst ölçek imar planına uyarlılık gösterdiği gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

Sıdıka FAHLİOĞULLARI

Belediye Başkan V.

©2023 Efeler Belediyesi.