İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

05.04.2022 ALINAN KARARLAR

05.04.2022 ALINAN KARARLAR

06.04.2022

BELEDİYE MECLİSİNİN 05.04.2022 TARİHLİ NİSAN AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1- Belediye Meclisinin 01.04.2022 tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

2- Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ek Bütçenin Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 37. Mad. Uygun olduğu tespit edilmiş olup, 2022 Yılı Ek Bütçesi 166.180.000,00.-TL Gelir, 166.180.000,00.-TL Gider olmak üzere gelir ve gider denkliği sağlanmış bir şekilde kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

3- Mezarlık İşleri Müdürlüğünün 2022 yılında uygulanacak olan Gelir Ücret tarifesinin rapordaki gibi belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4- Belediyemiz 03/08/2017 tarih ve 197 nolu Meclis Kararı ile belirlenen içkili alan bölgelerine ilave olarak İlçemiz Hasanefendi – Ramzanpaşa Mahallesi Münir Özkul Sokak No:18-28 (dahil) ile 17-29 (dahil) arasında bulunan adresler, Kardeşköy Mahallesi 5017 Sokak içerisinde bulunan tüm adresler, Baltaköy Mahallesi Baltaköy Sokak No:472 ile 440 (dahil) arasında olan Baltaköy-Sıralılar yoluna cephesi bulunan adresler ile Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesine ait olan Orta Mahalle Denizli Bulvarı No:81/2, 81/4, 81/5, 81/6, 81/26,81/27 adreslerin (Aydın Tekstil alanı içi), 03/08/2017 tarih ve 197 nolu Meclis Kararımıza içkili alan bölgesine ilave olarak dahil edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

5- Kardeş şehrimiz Ukrayna’nın Khmelnytskyi Belediyesinin insani yardım taleplerinin karşılanabilmesi bakımından ayni veya nakdi olmak üzere 250.000,00 TL’ ye kadar yardım yapılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (p) bendi ile aynı Kanun’un 74. maddesi uyarınca Belediye Başkanı Mehmet Fatih ATAY’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6- Efeler İlçesi Zeybek Mahallesi 187 ha alanda Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 05.10.2020 tarih ve 229 sayılı kararı ve itirazlar sonrası 10.12.2020 tarih ve 319 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına uygun olarak UİP:092296388 1/1000 ölçekli revizyon imar planına yapılan yapı adalarında getirilen 5000 m2 minimum ifraz şartından dolayı oluşacak imar parsellerinde hisselendirme sayısında ciddi artış yaratacağı bu hususun ise ruhsatlandırma uygulamalarında çatışmalara yol açacağından, itirazın uygunluğuna;

Kadıköy Mahallesi 57 ve 50 nolu parselde 1/1000 ölçekli revizyon öncesinde yürürlükteki uygulama imar planında parsellerin yer aldığı yapı adalarında yoğunluk kararı emsal 1,65 değerine sahip iken, onamaya esas Büyükşehir Meclis Kararında Emsal 1,40 değerine düşürüldüğünden itirazın uygun olduğuna;

Uygulama imar planı revizyonu ile konut alanlarındaki yapı yükseklikleri, Yençok =26.50 m olarak belirlenmesine rağmen 615 ada 19 parsele h=9.50 m belirlenmesine yönelik itirazın uygun olduğuna;

12 metre üzerinde bulunan yolların tamamında ticaret alanı oluşturulması, 1/5000 ölçekli revizyon imar planına aykırı olduğundan itirazın uygun olmadığı gerekçesiyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 M.Fatih ATAY 

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.