İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

05.04.2023 ALINAN KARARLAR

05.04.2023 ALINAN KARARLAR

 06.04.2023

BELEDİYE MECLİSİNİN 05.04.2023 TARİHLİ NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI

II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

  1. Belediye Meclisinin 03.04.2023 tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  2. Üç adım atlamada Avrupa Şampiyonu olan sporcumuz Tuğba DANIŞMAZ’ a nakdi olarak 5.000,00 TL ödül verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  3. İlçemiz sınırları içerisinde, yapıların yapılması aşamasında ve yapı ruhsatı düzenlenmesi sırasında, kanun ve yönetmelik hükümleri dışında Efeler İlçemizin zemin durumu da göz önüne alınarak; İlgili kararın 2. Maddesinin ‘Yapıların temel sisteminin radye temel olarak seçilmesi durumunda en az 40 cm. kalınlığında yapılmasına, İlgili kararın 4. Maddesinin ‘Efeler ilçemizde yapılacak tüm binalarda TBDY 2018 tablo 3.1 de belirtilen Bina Önem Katsayılarının kullanılmasına, İlgili kararın 5. Maddesinin ‘Tek Bağımsız bölümden oluşan ve/veya Zemin+1 katlı konut binaları hariç tüm konut, otel, eğitim binaları ve sağlık yapılarında yapının yapı boyunca devam eden normal kat iz düşümü boyunca hesaplanacak alanın en az % 1 oranında taşıyıcı perde elemanı bulunduracak şekilde tasarlanmasına, Belediyemize yapılan Yapı Denetim Kanuna tabi başvurularda Yapı Denetim Denetçisinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygun olarak incelenip onaylandığına dair ilgili yazının yapı ruhsat başvuru dosyasına eklenmesine, Bu maddeler Belediye Meclisinde onaylanmasından itibaren Belediyemize yapılan yeni ruhsat başvurularında uygulanmaya başlanmasına, İnşaat Mühendisleri Aydın Şubesinin ve Aydın Ticaret Odasının katılımlarıyla belirlenen maddelerin revize/ilave olarak uygulanmasının uygun olduğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  4. Efeler İlçesi; Umurlu Mahallesi 473 ada 18 ve 19 parsel sayılı taşınmazların yürürlükte bulunan UİP-10251 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 3 kat, zemin kat ticaret üst kat konut alanında bulunan taşınmazlar için; kitle nizam, yençok=9.00 m. konut ve ticaret alanı UİP091010599 olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  5. Efeler İlçesi; Orta Mahalle 1081 ada 303 parsel nolu; Mülga Aydın Belediye Meclisince onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında temel eğitim alanında, yürürlükte bulunan UİP-2130 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında temel eğitim alanında yer alan taşınmaz için,Yençok:19.50m., E:2.00 İlk+ana okul kullanımı UİP-091010600 olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre kamu yararı amaçlı olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  6. Efeler İlçesi; Meşrutiyet Mahallesi 942 ada 23 parsel nolu; Aydın Büyükşehir Belediye Meclisince onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında eğitim alanında, yürürlükte bulunan UİP-2131,48 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ilkokul alanında yer alan taşınmaz için, Yençok:19.50m. E:2.00 ilkokul kullanımı UİP-091010596 olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre kamu yararı amaçlı olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  7. Efeler İlçesi; Orta Mahalle 6892 ada 1 ve 2 parseller,6893 ada 2 parsel ve 6894 ada 1, 2, 3, 4 parsel sayılı taşınmazların yürürlükte bulunan UİP-2131 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında h=9.00 m. kitle nizam konut alanlarında bulunan taşınmazlar için; 6892 ada 1 ve 2 parseller için E=1.36 Yençok=26.50 konut alanı; 6893 ada 2 parsel için E=0.50 Yençok:9.00 konut alanı; 6894 ada 1, 2, 3, 4 parseller için E=0.65 Yençok:9.00 m. Konut alanı UİP-091010595 olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin yerinde incelemek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  8. Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediyesinin revizyon plan çalışmaları başlattığı Merkez Yeniköy, Şevketiye, Işıklı, Kardeşköy, Kuyulu, Kadıköy Mahallelerinin köy yerleşik alanı / kırsal yerleşik alanı sınırları içerisinde plansız alanlarında parsel ifrazlarının 1/5000 ölçekli nazım imar planı tamamlanana kadar durdurulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

 

©2023 Efeler Belediyesi.