İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

05.05.2022 ALINAN KARARLAR

05.05.2022 ALINAN KARARLAR

12.05.2022

    BELEDİYE MECLİSİNİN 05.05.2022 TARİHLİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI

I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

 1. Belediye Meclisinin 05.04.2022 tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısı II. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 2. Yapılan gizli oylama neticesinde; Belediye Meclisince ilk Mahalli İdareler seçimine kadar görev yapmak üzere en çok oy alan Meclis Üyesi Ersun SİNANOĞLU Meclis I. Başkan Vekili seçildi.
 3. Aydın Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 06.04.2022 tarih ve 4628879 sayılı yazısı gereğince; 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre Aydın 5. Grup Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellemesi İşi kapsamında yapılacak çalışmalarda Kadastro Ekibine iştirak ettirilmek üzere İlçemize bağlı Danışment Mahallesinden; Hasan ÇAKIR, Bayram ÇAKIR, Domalan (Doğanköy) Mahallesinden; Aşkın SAK, Emirdoğan Mahallesinden; Oktay Tüfekçi, Orhan AVCI, Gödrenli Mahallesinden; Mehmet AKBAY, Halil İbrahim SERT, İsmail DİKİCİ, Mehmet YAVUZ, Mustafa AKBAY, Ali ATAR, Gölhisar Mahallesinden; Kadir CARIM, Bahtiyar SARIAYDIN, Gürcan BACAKSIZ, İbrahim ÇETİN, Kırıklar Mahallesinden; Muammer UYANIK, Kocagür Mahallesinden; Kadri GÜNER, Sedat ÇAY, Kuyucular Mahallesinden; Turan KESKİN, Mustafa YAMAN, Pınardere Mahallesinden; Hasan TANRIVERDİ, Muhittin ÇOBAN, Şahnalı Mahallesinden; Turgut AYAR, Şevketiye Mahallesinden; Ercan ŞAHİN' in bilirkişi olarak belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4. 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10’ uncu maddesi gereğince; Norma uygun hazırlanan kadro ihdasına ait (I) SAYILI MEMUR KADRO İHDASI Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 5. Kapsayıcı, esnek, güvenli ve çeşitli, insan haklarına dayalı bir çerçevede tüm insanlara sağlıklı ve uygun fiyatlı gıda sağlayan, iklim değişikliğine uyum sağlarken ve iklim değişikliğinin etkilerini hafifletirken atıkları en aza indiren ve biyolojik çeşitliliği koruyan sürdürülebilir gıda sistemleri geliştirmek için tüm dünyada 225 şehir tarafından imzalanan Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı'nın imzalanması ve temsil edilmesi konusunda Belediye Başkanımız Mehmet Fatih ATAY'A yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 6. Efeler Merkez İlçe Belediye Başkanlığının (Temizlik İşleri Müdürlüğü) sınırları içinde oluşan evsel atıkların (çöp), toplanması, toplanan çöplerin, T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesine ait düzenli katı atık depolama ve bertaraf tesisine taşınması ve ayrıca 12 metre ve altı yolların, cadde sokak ve pazaryerlerinin ayrıca İdarece belirlenecek alanların çöp ve artıklarının alınması, yerlerin temiz bırakılması, eğitim ve öğretim faaliyeti yapan yerlerden çıkan çöp ve atıkların alınması, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılan özel veya devlet kuruluşlarına ait atıklar ile ayrıca belediyece açılan sokaklar ve caddelerle bunların çevresindeki konut ve işyerlerinin atıklarının toplanması, 83 adet mahallede cadde ve sokakların süpürülmesi, semt Pazar yerlerinin temizliği, kül ve cüruf atıklarının taşınması, resmi bayramlarda tören alanlarının tören öncesi ve sonrasında temizlik yapılması, önemli gün, hafta ve benzeri kutlama ve anma törenlerinde kent meydanında tören öncesi ve sonrası temizlik yapılması, kurban bayramlarında kurban kesim yerlerinden ve mezbahadan kurban atıklarının toplanması nakliyesi, konteyner ve konteyner konulan yerlerinin zemininin temizlenmesi ve dezenfektesinin yapılması, T.C.  Efeler Belediyesi sınırları içerisinde hayvan pazarının temizliği, mezbaha atıklarının temizliği, nakliyesi, kentimizin içinden ve yerleşim yerlerinden geçen dere yataklarının temizlenmesi, mesire alanlarının temizlenmesi, konser, festival, miting, Açıkhava toplantıları ve fuar alanlarının temizlenmesi hizmetlerinde kullanılacak araç, gereç ve teçhizatın kiralanması işi ile ilgili ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 67. Maddesi gereğince yıllara sari (yaygın) olarak ve 24 (Yirmi dört) ay süreli olarak (01.10.2022 – 30.09.2024 tarihleri arasında) yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 7. 2021 yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca düzenlenen 2021 yılı Taşınır Yönetim Dönemi ve Kesin Hesabı Cetvellerinin görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 8. Kemer Mahallesi 6623 ada 1 parsel de kayıtlı 638,02 m2; alan içerindeki taşınmazın,  Mülkiyeti Efeler Belediyesinde kalmak üzere Asliye Ticaret Mahkemesinin kararında belirtilen 10 (on) yıllık 332,470,62 TL artırılmasına tapuya şerh verilmesi, işletmenin çalıştırılması ve kiralanması ile ilgili tüm sorumlulukların Efebel Per. Hiz. İnş. Tem. Spor Gıda Turizm Jeo. San. ve Tic. A.Ş.’ ne ait olmak üzere sermaye artırımı olarak verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 9. Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 103 Ada 1 Parselde kayıtlı 58.153,00 m2 'lik tarım arazisinin, Mülkiyeti Efeler Belediyesinde kalmak üzere Aydın Asliye Ticaret Mahkemesinin kararında belirtilen 10 (On) yıllık kullanım bedelinin 1.744.590,00 TL artırılmasına tapuya şerh verilmesi, işletmenin çalıştırılması ve kiralanması ile ilgili tüm sorumlulukların Zeybek Kreş Enerji Turizm İnşaat Tarım San. ve Tic. A.Ş.’ ne ait olmak üzere sermaye artırımı olarak verilip verilmeyeceği görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 10. İlimiz Efeler İlçesi Ovaemiri Mahallesi için yapılan uygulama imar planı revizyonuna yasal askı süresi içerisinde itiraz edilmiş olup, itirazın değerlendirilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 11. İlimiz Tepecik Mahallesi 131, 145, 146, 150, 151, 152 nolu yapı adalarında serbest nizam yapılaşma koşulunun değiştirilmesi ada bazında etüt çalışması yapılarak yönetmeliğe uygun hale getirilmesi ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde itiraz edilmiş olup, itirazın değerlendirilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.