İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

05.09.2018 ALINAN KARARLAR

05.09.2018 ALINAN KARARLAR

07.09.2018

     BELEDİYE MECLİSİNİN 05.09.2018 TARİHLİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1- Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2-Belediyemiz 2018 yılı Gelir Ücret Tarifesi’nin; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce uygulanacak bölümüne;

SIRA NO

AÇIKLAMA

BÜTÇE GELİR KODU

MUHASEBE HESAP KODU

FİYAT/ÜCRET

19

a

SERÇEKÖY

YAZLIK

 

120.03.06.01.05

220,00 ₺

b

YAZLIK - YEMEKLİ

 

120.03.06.01.05

330,00 ₺

20

a

BALIKKÖY

YAZLIK

 

120.03.06.01.05

220,00 ₺

b

YAZLIK - YEMEKLİ

 

120.03.06.01.05

330,00 ₺

21

a

BALTAKÖY

YAZLIK

 

120.03.06.01.05

220,00 ₺

b

YAZLIK - YEMEKLİ

 

120.03.06.01.05

330,00 ₺

22

a

KUYUCULAR

YAZLIK

 

120.03.06.01.05

220,00 ₺

b

YAZLIK - YEMEKLİ

 

120.03.06.01.05

330,00 ₺

23

a

İMAMKÖY

YAZLIK

 

120.03.06.01.05

220,00 ₺

b

YAZLIK - YEMEKLİ

 

120.03.06.01.05

330,00 ₺

24

a

DAĞEYMİR

YAZLIK

 

120.03.06.01.05

220,00 ₺

b

YAZLIK - YEMEKLİ

 

120.03.06.01.05

330,00 ₺

 

olarak eklenmesine, 2018 Yılı Gelir Ücret Tarifesine işlenmesine oy birliği ile karar verildi.

3-İlimiz Efeler İlçesinde faaliyet gösteren ve Federasyonumuza üye Spor kulüplerine para yardımı yapılması hususunun yeniden değerlendirilmek üzere ertelenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

4-İmar planında konut alanında bulunan Efeler Belediyesine ait Tepecik Mahallesi 217 ada 7 parsele park yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5-Belediyemize ait yapımı tamamlanan Efeler Belediyesi Nikah Salonu ve Kültür Merkezinin içinde bulunduğu Tiyatro ve Konferans Salonuna “Muzaffer İZGÜ” ismi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

6-Belediyemiz adına tescil edilen imar planında resmi kurum alanında kalan 4.645,14 m⊃2; yüzölçümlü parselde 33,42 m⊃2;'ye tekabül eden 557/77419 paylı belediye hissesinin Sağlık Müdürlüğüne 10 (on) yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesine, tahsis şartlarının belirlenmesi, protokol yapmak ve imzalamak üzere Belediye Başkanı M.Mesut ÖZAKCAN’a yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

7- Efeler İlçesi, Işıklı Mahallesi 1602 ve 1604 parsel nolu taşınmaz için talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) Maddesi kapsamında, kamu yararı amaçlı olduğu ve üst ölçek imar planına uyarlılık gösterdiği gerekçesiyle Z+7 olarak tadilen uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8-Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi 487 ada 13 ve 15 nolu parsel nolu taşınmazlar için talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, mer’i imar planından kaynaklanan sehvenliğin giderilmesi ve yol boyu 5 kat olduğu için uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

9- Güzelhisar Mahallesi 2270 ada 7 parsel nolu taşınmaz için talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

10-Efeler İlçesi, Ovaeymir Mahallesi 283 ve 284 nolu yapı adalarının arasında kalan park alanı için talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde park alanları için belirtilen 0.03 oranını sağlamadığından reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

           

 

M.Mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.