İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

05.12.2016 ALINAN KARARLAR

05.12.2016 ALINAN KARARLAR

07.12.2016

    BELEDİYE MECLİSİNİN 05.12.2016 TARİHLİ ARALIK AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1.Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi. 

2.Kurtuluş Mahallesi, 18L4 pafta, 287 ada 10 ve 26 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin emsale dahil inşaat alanında artış olduğundan ve nüfus artışına neden olduğu, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olduğu gerekçesiyle uygun olmadığından reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

3.Meşrutiyet Mahallesi, 19J3 pafta, 1745 ada 3parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, nüfus artışına sebep olmadığından, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4.Güzelhisar Mahallesi, 17L-IV pafta, 2283 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin,  nüfus artışına sebep olmadığından, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5.Belediyemiz 2016 ve 2017 yılı Gelir Ücret tarifesinin, müdürlüklerce ve Meclis Üyesi Ahmet ÜNVEREN’in teklif ettiği şekliyle değiştirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla karar verildi.

6.Cumhuriyet Mahallesi tapuda 1163 ada 17 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 465,63 m⊃2; yüzölçümlü parselde 12,47 m⊃2;'ye tekabül eden 1247/46563 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

7.Kemer Mahallesi tapuda 6340 ada 17 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 329,63 m⊃2; yüzölçümlü parselde 29,50 m⊃2;'ye tekabül eden 2950/32963 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

8.Meşrutiyet Mahallesi tapuda 1068 ada 57 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 152,22 m⊃2; yüzölçümlü parselde 29,74 m⊃2;'ye tekabül eden 1487/7611 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

9.Meşrutiyet Mahallesi tapuda 1325 ada 30 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 466,45 m⊃2; yüzölçümlü parselde 16,39 m⊃2;'ye tekabül eden 1639/46645 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

10.Orta Mahalle tapuda 180 ada 45 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 257,59 m⊃2; yüzölçümlü parselde 68,23 m⊃2;'ye tekabül eden 6823/25759 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

11.Zafer Mahallesi tapuda 154 ada, 48 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 217,90 m⊃2; yüzölçümlü parselde 0,70 m⊃2;'ye tekabül eden 7/21790 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

12.Cumhuriyet Mahallesi tapuda 2194 ada 16 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 1.060,93 m⊃2; yüzölçümlü parselde 18,93 m⊃2;'ye tekabül eden 1893/106093 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

13.Güzelhisar Mahallesi 1299 adadaki park alanında ada bazında yapılacak olan kamulaştırma maliyetinin belediyemiz bütçesinde daha verimli kullanılması düşünüldüğünden 03.11.2016 tarih ve 206 sayılı Meclis Kararı’nın iptal edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

M.Mesut ÖZAKCAN

   Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.