İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

06.01.2021 ALINAN KARARLAR

06.01.2021 ALINAN KARARLAR

11.01.2021

BELEDİYE MECLİSİNİN 06.01.2021 TARİHLİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

  1. Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği İle karar verildi.
  2. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesine istinaden; Efeler Belediyesi Yayın Yönetmeliğinin uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  3. Belediyemiz sorumluluk sahasında bulunan tüm kazı işlemlerinde uygulanmak üzere, Zemin Tahrip Bedeli Hesabına esas, Zemin Cinsi Birim Fiyatlarının, Ruhsat Harcı Hesabına esas, Ruhsat Harcı Birim Fiyatının ve Altyapı Tetkik ve Denetim Ücreti (Keşif ve Denetim Bedeli) adı altındaki yukarıda belirtilen gelir kalemlerinin 2021 yılı Gelir Ücret Tarife Cetvellerine ilave edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  4. Efeler İlçesi, Orta Mahalle ve Tepecik Mahallesinin bazı bölgeleri, Mülga Tepecik Belediyesi ile Mülga Aydın Belediyesi sınırlarının kesiştiği noktada yapılan TEKLİF-09151370 ve UİP-09433006 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin plan bütünlüğünün sağlanması amacı olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  5. Efeler İlçesi Çeştepe Mahallesi 825 ada 17 parsel, 1212 ada 200 parsel ve Güzelhisar Mahallesi 1212 ada 203 parsel nolu taşınmazlar üzerinde yapılan TEKLİF-09781197 ve UİP-09597306 plan plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin üst ölçekli planla uyarlılık gösterdiğinden ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmadığı gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  6. Efeler İlçesi, Kalfaköy Mahallesi 101 ada 8 parsel (eski 101 ada 1 parsel) nolu taşınmaz üzerinde yapılan TEKLİF-09665233 ve UİP-09989741 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kamu yararı amacı taşıdığı gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  7. Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 2356 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılan TEKLİF-09967796 ve UİP-09376470 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin E:1.45 olarak tadilen uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

           M.Fatih ATAY

                                                                                                                                  Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.