İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

06.05.2019 ALINAN KARARLARI

06.05.2019 ALINAN KARARLARI

09.05.2019

BELEDİYE MECLİSİNİN 06.05.2019 TARİHLİ MAYIS AYI  MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

1-Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

2-2018 Mali Yılı Efeler Belediyesi İdare Bütçe Kesin Hesaplarının Yönetim Dönemi kayıtlarına uygun olduğu, işlemlerin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre yapıldığı, 2018 yılı Taşınır Mal hesaplarının muhasebe kayıtlarına uygun olduğu ve Taşınır Mal Yönetmeliği dikkate alınarak yapıldığı görülmüş olup, belediyemiz 2018 yılı Kesin Hesap ve 2018 yılı Taşınır Yönetim Dönemi Kesin Hesabının kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

3-Belediyemiz 2019 yılı Gelir Ücret Tarifesinde;

                a)Yazı İşleri Müdürlüğü’nce uygulanacak bölümünde yapılacak değişiklikler aşağıda belirtilmiştir:

Notlar kısmının (b) fıkrasındaki; “Gazi ve engelliler ile şehit, gazi ve engellilerin eş ve çocuklarından bu tarifedeki ücretler alınmaz (Evlenme cüzdanı bedeli hariç)” ibaresi “Gazi, Engelli ile Şehit, Gazi engellinin eş ve çocuklarından mesai saatleri içinde Nikâh Salonunda kıyılacak nikâhlardan bu tarifedeki ücretler alınmaz (Evlenme Bedeli Cüzdanı Hariç).” şeklinde değiştirilmesi,

b)Şahnalı’nda bulunan kantar için aşağıdaki şekilde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nce uygulanacak 2019 Gelir Ücret Tarifesine eklenmesi,

KANTAR TARTIM ÜCRETLERİ

EFELER BELEDİYESİ ŞAHNALI KANTAR ÜCRET TARİFESİ

ARAÇ CİNSİ

ÜCRET

KDV

TOPLAM

KAMYON

8,47 TL

1,53 TL

10,00 TL

KAMYONET - TRAKTÖR

4,24 TL

0,76 TL

5,00 TL

                c)Zabıta Müdürlüğü ücret tarifesinin Pazar Yerleri Gelir Ücret Tarifesi başlıklı kısmında yer alan ücret tarifesinin aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesi,

şeklinde, komisyondan geldiği haliyle yeniden düzenlenmesine ve söz konusu değişikliklerin gelir ücret tarifesine işlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

4-8 yaş kategorisinde Piyano Dünya ikincisi olarak dereceye giren ilimiz Efeler İlçesi Aydın Ticaret Odası İlköğretim Okulunda okuyan 2.sınıf öğrencisi Doğu BALYEMEZ’e net 2.000TL (İkibintürklirası)ödül verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

M.Fatih ATAY

                                                                                                                      Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.