İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

06.07.2017 ALINAN KARARLAR

06.07.2017 ALINAN KARARLAR

10.07.2017

       BELEDİYE MECLİSİNİN 06.07.2017 TARİHLİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1-Belediye Meclisinin 03.07.2017 tarihli Temmuz Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.  

2- Efeler İlçesi, 17K1 pafta, Çevre Bulvarı üzerinde park alanında trafo kurulması amaçlı talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin,  Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 15.05.2017 tarih ve E.11691 sayılı yazısına istinaden uygun olmadığı gerekçesiyle reddine, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından alternatif önerilerin getirilmesi durumunda tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Efeler İlçesi, 17K2 pafta, 1223.Sokak üzerinde park alanında trafo kurulması amaçlı talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 15.05.2017 tarih ve E.11691 sayılı yazısına istinaden uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 4- Efeler İlçesi, 20J3 pafta, Kemer Mahallesi Hayrat Caddesi üzerinde park alanında trafo kurulması amaçlı talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 15.05.2017 tarih ve E.11691 sayılı uygun görülmemiş olan yazısına istinaden uygun olmadığı gerekçesiyle reddine, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından alternatif önerilerin getirilmesi durumunda tekrar değerlendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5- Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, 19L3 pafta, 1931 ada 2 parsel numaralı taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) Maddesi kapsamında uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6- Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, 19L3 pafta, 1930 ada 2 parsel numaralı taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) Maddesi kapsamında uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7- Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, 19L3 pafta, 1931 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) Maddesi kapsamında uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8- Efeler İlçesi Kemer ve Zafer Mahallelerini kapsayan, 154 kV Germencik-Aydın Enerji İletim Hattının geçirilmesi düşünülen güzergaha ait 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve DHMİ’den görüş alındıktan sonra değerlendirilmesi amacıyla ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

9- III. Derece arkeolojik sit alanından çıkartılarak plansız kalan Efeler İlçesi, Zafer Mahallesinde 66 ha’lık alanda talep edilen 1/1000 uygulama imar planının 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile sehven uyumsuz olduğu tespit edildiğinden Efeler Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve148 sayılı kararının iptal edilmesine, düzeltmelerden sonra tekrar sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

10-Efeler Belediyesi Memur ve Sözleşmeli Personel İçin Performans Değerlendirme Yönetmeliğinin 4.3 maddesinde yapılan değişikliğin ve EK-3 cetvelin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 11-Efeler İlçesindeki merkez mahallelerde (mahalleye dönüşen köyler ve beldeler hariç) oto tamirhanesi (boya, elektrik, motor, kaporta vs.), oto aksesuar, motosiklet tamirhanesi, oto yıkama (susuz dâhil)-yağlama, oto döşeme atölyesi, oto lastik tamirhanesi, marangoz, mobilya imalatı, demirci-alüminyum-pvc doğrama atölyeleri, halı yıkama işletmesi açmak için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı müracaatında bulunulması halinde, bu işletmelerden kaynaklanan gürültü (iş makinesi, kompresör, ısıtma-soğutma cihazları, doğrama ve şekillendirme faaliyeti nedeniyle oluşan yüksek ses vs.), çevre düzensizliği ve insan sağlığına (işletmelerin malzemelerini ve araçlarını düzensiz, gelişigüzel kaldırım ve yollara bırakmaları, kirlilik, koku vs.) zararının engellenmesi için bu işletmelerin öncelikle kendi türündeki işyerlerine mahsus sanayi bölgelerinde toplanmasını sağlamak amacıyla bahse konu işletmelere yeni ruhsat verilmemesine, (mahalleye dönüşen köyler ve beldeler hariç) ve yerleşim alanları içinde önceki zamanlarda açılmış bu tip işyerlerinin ruhsat devri yapılmamasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

12-Belediyemizin sosyal hizmetler kapsamındaki muhtelif işlerde kullanılmak üzere 2 adet otobüsün satın alınmasına ve 2017 yılı bütçesi T cetveline eklenmesine  oy birliği ile karar verildi.

13-Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere 1 Adet Çift Kabin Merasim Cenaze Nakil Aracı, 2 Adet Çift Kabin Cenaze Nakil Aracı ve 1 Adet Panelvan Çift Motorlu Yıkama Aracının DMO’dan tedarik edilmesine, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

14-Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Bulvarında yapılacak yeni parka isim verilmesinin ertelenmesine, Balıkköy Mahallesinde yeni yapılan parka Balıkköy Parkı ismi verilmesine, Yukarı Kayacık Mahallesinde yeni yapılan parka Şehit Astsubay Emrah Ünalan Parkı ismi verilmesine,  Dalama Mahallesinde yeni yapılan parka Kamil Tacir Parkı ismi verilmesine, Danişment Mahallesinde yeni yapılacak parka Danişmentli İsmail Efe Parkı ismi verilmesine, Dereköy Mahallesinde yeni yapılacak parka Ali Aracı Parkı ismi verilmesine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15- Orta mahalle tapunun 178 ada 16 parselinde kayıtlı taşınmazın büyük kısmı imar planında yol alanında kaldığından 3194 sayılı İmar Kanununun 10.maddesi gereğince 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilerek kamulaştırılmasına ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

16-Karahayıt Mahallesi tapunun 1321 parselinde kayıtlı taşınmazın Fen İşleri Müdürlüğünce mevcut düğün salonunun bakım ve onarımı yapılacağından, söz konusu taşınmazın düğün salonu girişinde ve genişleme sahasında bulunmasından dolayı kamulaştırılmasını teminen 3194 sayılı kanunun 10. maddesine göre 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına alınarak kamulaştırılmasına ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

17-Ata Mahallesi tapunun 2048 ada 1 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 361,77 m2 yüzölçümlü parselde 49,74 m2'ye tekabül eden 11/80 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

18-Cumhuriyet Mahallesi tapunun 1766 ada 24 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 301,99 m2 yüzölçümlü parselde 5,99 m2'ye tekabül eden 599/30199 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

19-Güzelhisar Mahallesi tapunun 6416 ada 24 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 190,16 m2 yüzölçümlü parselde 1,98 m2'ye tekabül eden 1/96 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

20-Meşrutiyet Mahallesi tapunun 1741 ada 33 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 188.80 m2 yüzölçümlü parselde 62.8 m2'ye tekabül eden 157/472 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

21-Meşrutiyet Mahallesi tapunun 6381 ada 6 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 270.00 m2 yüzölçümlü parselde 28 m2'ye tekabül eden 14/135 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

22-Meşrutiyet Mahallesi tapuda 6465 ada 26 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 212,39 m⊃2; yüzölçümlü parselde 3,36 m⊃2;'ye tekabül eden 19/1200 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

23-Osman YOZGATLI Mahallesi tapuda 6173 ada 26 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 1,332,11 m⊃2; yüzölçümlü parselde 1,07 m⊃2;'ye tekabül eden 107/133211 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

24-Zafer Mahallesi tapuda 133 ada 39 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 204,78 m⊃2; yüzölçümlü parselde 12,29 m⊃2;'ye tekabül eden 1229/20478 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

 

M. Mesut ÖZAKCAN

               Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.