İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

06.07.2017 MECLİS GÜNDEMİ

06.07.2017 MECLİS GÜNDEMİ

05.07.2017

BELEDİYE MECLİSİNİN 06.07.2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 18.00’DE

BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

1.Zabıt Özetinin okunması.

2.İmar Planı Tadilatları ile ilgili 8 adet dosyaya ait Meclis İmar Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

3.Efeler Belediyesi Memur ve Sözleşmeli Personel için Performans Değerlendirme Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

4.Efeler İlçesindeki merkez mahallelerde vatandaşlarımızın mesken olarak kullandığı yerleşim alanları içerisinde gürültülü işletmelere yeni ruhsat verilmemesi ve yerleşim alanları içinde önceki zamanlarda açılmış bu tip gürültülü işyerlerinin ruhsat devri yapılmaması ile ilgili Esnaf ve Pazar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

5.Belediyemiz bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet otobüsün DMO’dan tedarik edilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

6.Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere araç satın alınması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

7.Efeler Belediye sınırları içinde bulunan yeni yapılacak olan parklara isim verilmesi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

8.Orta mahalle tapunun 178 ada 16 parselinde kayıtlı taşınmazın büyük kısmı imar planında yol alanında kaldığından kamulaştırılmasını teminen 3194 sayılı kanunun 10. maddesine göre 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesi ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

9.Karahayıt Mahallesi tapunun 1321 parselinde kayıtlı taşınmazın Fen İşleri Müdürlüğünce mevcut düğün salonunun bakım ve onarımı yapılacağından, söz konusu taşınmazın düğün salonu girişinde ve genişleme sahasında bulunmasından dolayı kamulaştırılmasını teminen 3194 sayılı kanunun 10. maddesine göre 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesi ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

10.Ata Mahallesi tapunun 2048 ada 1 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 361,77 m2 yüzölçümlü parselde 49,74 m2'ye tekabül eden 11/80 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

11.Cumhuriyet Mahallesi tapunun 1766 ada 24 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 301,99 m2 yüzölçümlü parselde 5,99 m2'ye tekabül eden 599/30199 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

12.Güzelhisar Mahallesi tapunun 6416 ada 24 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 190,16 m2 yüzölçümlü parselde 1,98 m2'ye tekabül eden 1/96 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

13.Meşrutiyet Mahallesi tapunun 1741 ada 33 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 188.80 m2 yüzölçümlü parselde 62.8 m2'ye tekabül eden 157/472 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

14.Meşrutiyet Mahallesi tapunun 6381 ada 6 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 270.00 m2 yüzölçümlü parselde 28 m2'ye tekabül eden 14/135 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

15.Meşrutiyet Mahallesi tapuda 6465 ada 26 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 212,39 m⊃2; yüzölçümlü parselde 3,36 m⊃2;'ye tekabül eden 19/1200 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

16.Osman Yozgatlı Mahallesi tapuda 6173 ada 26 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 1,332,11 m⊃2; yüzölçümlü parselde 1,07 m⊃2;'ye tekabül eden 107/133211 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

17.Zafer Mahallesi tapuda 133 ada 39 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 204,78 m⊃2; yüzölçümlü parselde 12,29 m⊃2;'ye tekabül eden 1229/20478 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

 

 

                                                                                                                      M.Mesut ÖZAKCAN

                                                                                                                    Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.