İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

06.11.2019 ALINAN KARARLAR

06.11.2019 ALINAN KARARLAR

07.11.2019

BELEDİYE MECLİSİNİN 06.11.2019 TARİHLİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1-Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2- Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce uygulanacak olan 2019 ve 2020 yılı Gelir Ücret Tarifesi’ ne;    

     A-Umurlu İstasyon Düğün Salonu için;

         1- Umurlu İstasyon Düğün Salonu Kışlık (Cumartesi, Pazar): 653,00 TL (KDV Hariç),

         2- Umurlu İstasyon Düğün Salonu Kışlık Yemekli (Cumartesi, Pazar): 784,00 TL (KDV Hariç),

         3- Umurlu İstasyon Düğün Salonu Kışlık (Diğer Günler): 560,00 TL (KDV Hariç),

         4-  Umurlu İstasyon Düğün Salonu Kışlık Yemekli (Diğer Günler): 700,00 TL (KDV Hariç),

     B-Ata Mahallesi 1824 ada 24 parseldeki taşınmazın Çocuk Gündüz Bakım Evi (25-66 ay) olarak hizmet vereceğinden dolayı;

        -Aylık 1 Çocuk Ücreti: 381,35 TL (KDV Hariç), olarak ilave edilmesine, söz konusu değişikliklerin gelir ücret tarifesine işlenmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi. 

3- Aydın 1.İdare Mahkemesinin E:2018/1125 K:2019/587 esas sayılı dava kararı gereğince ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.08.2019 tarih ve 261 sayılı kararına istinaden, Efeler Belediyesi Meclisinin 05.12.2017 tarih ve 266 sayılı kararı ve bu karar ile onaylanan Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 2306 ada 30, 31, 33, 34 ve 130 parsel numaralı taşınmazda yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptalinin ve bir önceki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı koşullarına geri dönüşünün uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

4- Efeler İlçesi, Kalfaköy Mahallesi, 101 ada 1 parsel ve 102 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre kamu yararı amaçlı olduğu ve üst ölçek plana uyarlılık göstermiş olduğu görülmüş, 101 ada 1 parsel nolu taşınmazın tapu kaydında yer alan şahıslara ait ağaçlar ile ilgili, imar planı değişikliğinin plan notlarına “kişilere ait ağaçlar ile ilgili gerekli izinler alınmadan, gerekli işlemler yapılmadan inşaat izni verilemez” ibaresinin eklenmesi şartıyla uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

5- Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi 2289 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

 

 

M.Fatih ATAY

                                                                                              Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.