İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

06.12.2018 ALINAN KARARLAR

06.12.2018 ALINAN KARARLAR

10.12.2018

BELEDİYE MECLİSİNİN 06.12.2018 TARİHLİ ARALIKAYI MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1-Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 2-05/11/2018 tarih ve 278 sayılı meclis kararında Cumhuriyet Mahallesi 1997 sokakta kabul edilen içkili alan bölgesi sehven 1907 sokak yazıldığından sokak numarasının 1997 sokak olarak düzeltilmesi hususunun yeniden incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

3-04/01/2018 tarih ve 21 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri Hakkında alınan oto yıkama (Susuz dahil) yerleri işletmelerinin AVM alanları hariç denerek karara bağlanma talebi komisyonun çalışmaları tamamlanamadığından konunun ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4-Gelir Ücret Tarifesine Zabıta Müdürlüğü’nce uygulanacak “Kayıp Ve Zayi Edilen Her Türlü Onaylı Belge Basılı Evrak Ücreti, Mesul Müdürlük, Canlı Müzik İzni Ve Mesafe Tespit Ücretleri” bölümünün (5) fıkrasında “TAPDK içkili yer ve içki satışı ve diğer mesafe ölçüm tetkik ücreti” nin150,00 TL olarak belirlendiği bu ücretin “Kahvehane ve büfe işyerleri için 200,00 TL olacak şekilde güncellenmesi ve yine TABDK mesafe ücretlerinden eğitim kurumları, içkili işyerleri ile kafelerin nargile sunum izin ücretleri ve mesafen uygunluk görüşleri içinde yeni bir tarife ile 500,00 TL olarak eklenmesine,

  1. Zabıta Müdürlüğü’nce 2018 yılına ait gelir ücret tarifesi cetvelinde yer alan 3. Bölümde yer alan Taksitlendirmelerle ilgili olarak;

Gelir Ücret Tarifesine İlave Edilen Gelirler;

Açıklama

Mevcut Olan

Teklif Edilen

1.000 TL Kadar Olan Pazar Yeri Tahsis Ücretleri için

Yok

5 Taksit

1.000 TL – 2.000 TL Arası Pazar Yeri Tahsis Ücreti için

Yok

8 Taksit

2.000 TL – 3.500 TL Arası Pazar Yeri Tahsis Ücreti için

5 Taksit

10 Taksit

3.500 TL Aşan Arası Pazar Yeri Tahsis Ücreti için

9 Taksit

12 Taksit

Taksitlendirme;

a) 1.000 TL Kadar Olan Pazar Yeri Tahsis Bedeli olanlar için

5 Taksit

b) 1.000 TL – 2.000 TL Arası Pazar Yeri Tahsis Ücreti için

8 Taksit

c) 2.000 TL – 3.500 TL Arası Pazar Yeri Tahsis Ücreti için

10 Taksit

d) 3.500 TL Aşan Arası Pazar Yeri Tahsis Ücreti için

12 Taksit

olarak eklenmesine, 2018 ve 2019 Yılı Gelir Ücret Tarifesine işlenmesine oy birliği ile karar verildi.

5- Mali Hizmetler Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe Başkanlık Makamının 26/10/2018 tarih ve 26387547-E.90687 sayılı Olur’u ile yeni kurulan Arşiv Hizmetleri Birimine ilişkin hükümleri içeren bir bölüm eklenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

6-Başkanlık Makamı’nın26/10/2018 tarih ve E.90687 sayılı Olur’ları ile kurulan Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Arşiv Hizmetleri Biriminin Arşiv Hizmetleri Yönetmenliğinin kabul edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7-

MÜLKİYETİ EFELER BELEDİYESİNE AİT SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR LİSTESİ

Sıra no

Mahalle

Ada

Parsel

Kullanım Türü

Parsel m2

NOT

1

ALANLI

-

1055

TİCARET

68.00(68.00)

YAPI KAYIT BELGELİ

2

ALANLI

-

1057

TİCARET

36.00(36.00)

YAPI KAYIT BELGELİ

3

ALANLI

-

1059

TİCARET

66.00(66.00)

YAPI KAYIT BELGELİ

4

GÖZPINAR

-

455

KONUT

110.00(110.00)

YAPI KAYIT BELGELİ

5

KIZILCAKÖY

-

1308

KONUT

54.00(54.00)

YAPI KAYIT BELGELİ

6

MESUTLU

-

876

KONUT

92.50(arsa)

YAPI KAYIT BELGELİ

7

TEPEKÖY

143

1

KONUT

1666.03(82.00)

YAPI KAYIT BELGELİ

8

ZEYTİNKÖY

162

47

KONUT

189.21

YAPI KAYIT BELGELİ

Yukarıdaki bulunan listedeki taşınmazların belirtilen hükümler doğrultusunda emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8-

MÜLKİYETİ EFELER BELEDİYESİNE AİT SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR LİSTESİ

Sıra no

Mahalle

Ada

Parsel

Kullanım Türü

Parsel m2

1

ATA

2772

6

KONUT

970.78

2

ATA

2069

2

KONUT

609.41

3

BALTAKÖY

109

4

TARIM

8755.00

4

CUMHURİYET

2194

2

KONUT

1049.97

5

KEMER

6618

2

KONUT

711.81

6

KIZILCAKÖY

-

273

TARIM

1690.00

7

OSMANYOZGATLI

6026

10

KONUT

435.00

8

ŞAHNALI

-

1720

TARIM

1572.00

9

UMURLU

464

1(7 nolu b:b)

TİCARET

1012.27(12.00)

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aydın İli, Efeler İlçesinde Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait olan yukarıda bulunan listedeki taşınmazların satışı hususunun yeniden değerlendirilmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

9-Osman Yozgatlı Mahallesi tapuda 6020 ada 9 parselde bulunan taşınmazın 10.654,32 m⊃2; yüzölçümlü parselde 81,64 m⊃2;'ye tekabül eden (2041/266358) paylı belediye hissesinin Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne okul olarak kullanıldığı sürece 10 (on) yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesine ve protokol yapmak üzere Efeler Belediye Başkanı M.Mesut ÖZAKCAN’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

10-Efeler İlçesi, Orta Mahalle 1769 nolu taşınmazda yapılan 1/1000 uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın kabul edilmesine, yapılan imar planı değişikliğinin, itiraz konusu doğrultusunda değiştirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

11-Efeler İlçesi, Kuyulu Mahallesi, 95 parsel numaralı taşınmaz için talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) Maddesi kapsamında kamu yararı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

12-İlimiz, Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesinde DSİ kanal hattı ile imar planındaki yapı adası hattı arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi ve sanayi alanındaki yapılaşma koşullarının, ihtiyaç doğrultusunda iyileştirilmesi amaçlı talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, DSİ 21.Bölge Müdürlüğünden uygun görüş verildiği ve yapılaşma koşullarının ihtiyaç doğrultusunda iyileştirilmesinin mümkün kıldığı gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

13-Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 19K3 pafta 937 ada 19 parsel nolu taşınmaz için talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3.İdari Dava Dairesinin E:2018/782 ve K:2018/796 kararına istinaden haritacılık işlemi yapılmasına olanak sağladığı gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

14-İlimiz Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesi UİP-11800 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına, yeni plan hükümleri ilave edilmesi amaçlı imar planı değişikliğinin, kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

15-Efeler Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından İlimiz, Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi UİP-11805 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına, yeni plan hükümleri ilave edilmesi amaçlı imar planı değişikliğinin, kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

16-Efeler Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından İlimiz, Efeler İlçesi, Dalama Mahallesi UİP-11802 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına, yeni plan hükümleri ilave edilmesi amaçlı imar planı değişikliğinin, kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

17-Efeler Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından İlimiz, Efeler İlçesi, Umurlu Mahallesi UİP-10251 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına, yeni plan hükümleri ilave edilmesi amaçlı imar planı değişikliğinin, kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

18-Efeler İlçesi UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli Aydın İlave ve Revizyon Uygulama İmar planı notlarına, yeni plan hükümleri ilave edilmesi amaçlı imar planı değişikliğinin, kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

19-Efeler İlçesi, Işıklı Mahallesi, 135 ada 1 parsel numaralı taşınmazda talep edilen imar planı değişikliğinin,  üst ölçek imar planına uyarlılık gösterdiği gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. 

20-Efeler İlçesi, Orta Mahalle, 818 ada 69 parsel numaralı taşınmazda talep edilen imar planı değişikliğinin, kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

M.Mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.